TKP Konferansı tamamlandı: ‘2023 Yeniden’

'Emekçiler Devrim ve Sosyalizme Hazırlanıyor' sloganıyla toplanan TKP'nin konferansı sonlandı.

soL - İzmir

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ‘Emekçiler Devrim ve Sosyalizme Hazırlanıyor’ sloganıyla düzenlediği konferansını İzmir NHKM’de delegelerin katıldığı oturumla tamamladı. Konferansta önümüzdeki döneme dair çok sayıda önemli tasarı karar altına alındı.

Konferansta öncelikle “2023 Yeniden” başlığını taşıyan, önümüzdeki döneme ilişkin partinin stratejisini ve seçimlerdeki tavrını ilan eden değerlendirme, delegelerin öneri ve katkılarıyla son halini alarak karar altına alındı.

Konferansın ana gündem maddelerinden biri de “Memleket İşçi Sınıfını Çağırıyor” başlıklı sınıf hareketine dair tespitlerin ve partinin atacağı adımların belirlendiği metin oldu. Bu metin de konferansta delegelerin öneri ve katkılarıyla son halini alarak karar altına alındı.

Savaş gündemi, emekçi kadın ve gençlik çalışmaları ve göçmen sorunu başlığında da çeşitli kararlar alınarak önümüzdeki dönemde kamuoyuna duyurulacağı ilan edildi.

Konferans sürecine dair önümüzdeki günlerde kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konferansta konuşuyor