Suriye’de sınıf karakteri “maskesiz” bir mücadeleye çağrı

Suriyeli komünistler 1 Mayıs'ta ülkede sınıf çelişkilerinin derinleştiğine işaret ediyor.

Dış Haberler

Suriye Komünist Partisi - Birleşik’in gazetesi El Nur’da yayımlanan yazıda ülkede işçiler ile kapitalistler arasındaki ayrımın büyüdüğü anlatılıyor ve işçiler birleşmeye çağrılıyor. Yazıda ayrıca eşitsizlikler artarken devletin güvenlik sorunlarını bir demagoji malzemesi yaptığına işaret ediliyor. 

Yazıya göre işçileri temsil eden sendikalar, işçilerin ve devletin temsil edildiği konseylerde hükümetle görüşürken “aynı takımda” olduklarını zannediyorlar. Oysaki devlet arka tarafta uluslararası sermaye temsilcileriyle de görüşüyor. Bu görüşmelerde ekonomide özel sektörün ağırlığını artırmayı, devleti küçültmeyi ve yoksullara dönük kamusal harcamaları azaltmayı içeren programlar konuşuluyor. 

El Nur’un aktardığına göre bu programlarda zorunlu işten çıkarmaları kolaylaştıran, kapitalistlerin sosyal sigorta harcamalarındaki payını azaltan yasalar gündeme geliyor. Devlet sanayiinde istihdam fazlası olduğu argümanı, sorumluluk yine devlette olduğu halde bir gerekçe gibi sunuluyor. 

Öte yandan özel sektörde işçilerin sigortasız çalıştırılmasına, fazla mesailerinin ve izin haklarının gasp edilmesine göz yumuluyor. Serbest piyasada yükselen fiyatlar göz önüne alındığında ücret tarifeleri belirlenmesi ihtiyacı var ancak bu devlet tarafından reddediliyor. 

Yapılan yasal düzenlemeler, rantiye kapitalistleri teşvik edip patronların vergi yükünü hafifletiyor. Arap ülkelerinden ve diğer ülkelerden gelen ithal malların piyasayı işgal etmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Büyük tüccarların, borsacıların ve iş adamlarının astronomik kârlar kazanmalarının önünü açıyor.

Yazı, Suriye işçi sınıfının savaş boyunca ordusuna sahip çıktığını, ekonomik ablukaya, Türkiye’den gelen saldırılara ve ABD’nin işgaline karşı direnişin arkasında durduğunu hatırlatıyor. Yoksul ve orta sınıfların savaşın ekonomik yüküne katlandığı, ancak temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları karşısında reel ücretler erirken devletin gıda, sağlık gibi alanlarda tekellerin hakimiyet kurmasını denetlemediği belirtiliyor.

Yazının devamında şunlar söyleniyor: “Biz, dengeli ve kapsamlı bir ekonomik sosyal desteğe dayanarak işgal edilen ülkemizin yeniden inşa edilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Suriye işçi sınıfı sömürülmeye devam ediyor, işçi sınıfının yönetimden bağımsız, kendi örgütlediği bir sendikadan daha güvenli bir silahı olmayacaktır.  Ekonomik politikalar belli bir sınıfı destekliyor ve yoksulların meşru taleplerini yok sayıyor. Ekonomik politikaların değiştirilmesi, yoksulların korunması, kapsamlı bir toplumsal kalkınma için grev dahil her türlü mücadele aracı kullanılmalıdır.” Bundan sonra verilecek siyasi mücadelenin “maskesiz” olacağı, açık bir sınıf karakteri taşıyacağı vurgulanıyor.

Suriyeli komünistlerin talepleri

Suriye’de faaliyet yürüten iki komünist partinin 1 Mayıs açıklamaları Suriye işçi sınıfının yazıda tespit edilen güncel sorunlarına ve devletin bu konudaki sorumluluğuna temas ediyor. 

Makalenin yayınlandığı gazeteyi çıkaran Suriye Komünist Partisi-Birleşik, öncelikle ulusal gündemler ile toplumsal gündemlerin bütünlüğünden söz ediyor. Açıklama, Türkiye, ABD ve İsrail saldırganlığına karşı ülkeyi savunurken yolsuzluk yapanlara ve savaş tüccarlarına karşı mücadele etmeleri gerektiğini belirtiyor. Suriye işçi sınıfının kazanımlarını koruyacak dengeli bir ekonomi politikası savunulurken, “Sömürü ve adaletsizlik olduğu sürece sosyalizm dünya emekçiler için bir umut ve hedef olacaktır” deniyor.

Suriye Komünist Partisi (Bağdaş) ise Suriye işçi sınıfının gericiler ve emperyalistler karşısında Suriye Ulusal Direnişi’nin yanında olduğunu ifade ediyor. Öte yandan SKP, emekçiler ile zenginler arasında kutuplaşma yaşandığını belirtiyor ve fiyat yükselişlerinin durdurulması, devletin dış ticaret ve toptan ticarete müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Dolaylı verginin hafifletilmesi ve zenginlerin doğrudan vergilendirilmesi çağrısında bulunuluyor.

SKP’nin 1 Mayıs açıklamasında sıralanan talepler, devlet mağazalarının çoğaltılması ve tüccarların etkisinin kırılması, devletin ve halkın birlikte “asalakların ve bürokrasinin” yağmasını önlemesi gibi başlıkları içeriyor. Salgından dolayı kapanan işyerlerinde çalışanların ücretlerinin ödenmesi, özellikle özel sektörde çalışan kadınların haklarının korunması, gençlerde işsizliği önlemeye dönük yasaların güçlendirilmesi talep ediliyor. Bunun yanı sıra işçilerin grev hakkının korunması ve Suriye’deki sendikal hareketin taleplerinin karşılanması isteniyor.