Sovyetlerin Kurtuluş Savaşı'na yaptığı yardımların belgeleri yayımlandı

Sovyetlerin Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya başta silah olmak üzere, mühimmat, altın ve para yardımına ilişkin belgeler yayımlandı.

Haber Merkezi

Sovyetlerin, Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya verdiği desteğe ilişkin önemli belgeler yayımlandı.

Rusya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümü nedeniyle arşiv fotoğraflarını ve tarihi bilgileri paylaşmaya devam eden Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, bu kez emperyalizm karşısında işgalcilere karşı sürdürülen mücadelede yardımı öngören işbirliğinin içeriğini ve belgelerini kamuoyunun dikkatine sundu.

Elçiliğin yaptığı paylaşıma göre, 19 Temmuz 1920 tarihinde TBMM Hükümeti Dışişleri Bakanı Bekir Sami başkanlığındaki resmî Türk heyeti işbirliği anlaşmasını hazırlamak için Moskova’ya geldi. 24 Ağustos’ta ise anlaşmanın içeriği konusunda anlaşmaya varıldı ve parafe edildi.

Yabancı işgalcilere karşı sürdürülen mücadelede yardımı öngören anlaşma maddelerinde iki tür yardımdan söz ediliyordu:

a) Askerî teçhizat ve para yardımının yapılması;

b) İhtiyaç duyulduğu zaman ortak askerî operasyonların gerçekleştirilmesi (buna ihtiyaç duyulmadı).

Para yardımı ise 10 milyon altın rublesi (1.250.000 Osmanlı altını) olarak belirlendi.

 • Varılan anlaşma doğrultusunda Rusya karşılıksız olarak maddi ve askerî yardım göndermeye başladı.
 • Yardımlar, 16 Mart 1921’de RSFSC (Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti) ile Türkiye arasında Moskova Dostluk Anlaşması’nın imzalanmasından ve yabancı işgalcilere karşı harekete geçilmeden, askerî mücadelede denge değişmeden önce gönderilmeye başlandı. 8 Eylül 1920’de Erzurum’da Türk tarafına külçe hâlinde ilk Sovyet altınları teslim edildi.
 • Türk tarafına toplamda 200.6 kilogram altın gönderildi.
 • 23 Eylül 2920’de Tuapse’den Trabzon’a gemiyle ilk silahlar da geldi.
 • 1920 sonbaharı boyunca 6.000 tüfek, 5 milyon mermi, 17.600 top mermisi getirildi.
 • 1921’de ise Rusya, Türkiye’ye 33 binden fazla tüfek, 327 makineli tüfek, 54 top, 58 milyon mermi, 130 bin top mermisi teslim etti.
 • Aynı sene Türk Askerî Deniz Kuvvetleri’ne her biri 14 tonilatoluk “Jivoy” ve “Jutkiy” adlı iki askerî bot verildi. Ayrıca 1920’de İngiliz-Fransız filolarının takibinden Novorossiysk’e sığınan “Hayrettin Reis”, “Preveze” gambotları ve “Şahin” gemisi Türk tarafına teslim edildi.
 • Novorossiysk Limanı’nda bulunan gemilerin mürettebatının (150 kişi) iaşesini Sovyet Karadeniz Filosu karşıladı. Yine gemilere askerî teknolojiler verildi. Mustafa Kemal, Sovyet iktidarının Türk gemileri ve mürettebatına verdiği destek dolayısıyla Novorossiysk’e teşekkür telgrafı gönderdi.
 • Nisan – Kasım 1921’de Ankara’ya 6.5 milyon altın Ruble, Mayıs 1922’de 3.5 milyon altın Ruble, yani baştan varılan anlaşmaya göre toplam 10 milyon altın Ruble gönderilmiştir.
 • 21 Temmuz 1922’de “Şahin” gemisi Novorossiysk’ten Trabzon’a 22 uçak getirdi. Bu uçaklar, Sovyet Rusya’nın Rapallo Anlaşması doğrultusunda Nisan 1922’de diplomatik ve ticarî-ekonomik bağlantılar kurduğu Almanya’dan alındı.
 • TBMM Hükümeti de Sovyet Rusyası’na kömür, buğday ve başka malzemeler göndererek yardımda bulunuyordu. Bu yardımlar, İç Savaş ve yabancı işgalcilerle mücadele dolayısıyla zor günler geçiren Rusya için büyük önem arz ediyordu.

Mustafa Kemal ve Sovyet mektuplaşmaları

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’nde Mustafa Kemal Atatürk’in Sovyetler ile mektuplaşmaları mevcut. Bu mektuplaşmalara bir örnek şöyle: ‘’Evvela milli topraklarımızı taht-ı işgâlde bulunduran Emperyalist kuvvetleri tard ve atiyen emperyalizm aleyhine vuku bulacak mücadelatı müşterekemiz için kuvayı dâhiliyemizi taazuv ettirmek üzere şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve takarrür ettirilecek miktarda cephane vesair vesaiti fenniye-i harbiye ve malzeme-i sıhhıyenin ve yalnız şarkta icrayı harekât edecek kuvvetler için erzakın Rus Sovyet Cumhuriyeti’nce temini rica olunur. Ihtıramatı faike ve hissiyatı samimanemizin kabulünü rica eyleriz.”

Sovyetler emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren halklara dayanışma elini uzattı

Sovyetler, yaptığı tüm bu yardımların yanında TBMM’yi ilk tanıyan ve elçi gönderen ülke olmuştu. Bunun esas sebebi Sovyet anayasasında da yer alan "emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren tüm halklarla dayanışmanın gerekliliği” ilkesiydi.

Lenin’in Ankara’ya gönderdiği elçisi Aralov ile yazışmalarına bakılırsa Lenin’in niçin yardım ettiğini daha iyi anlayabiliriz: “Mustafa Kemal sosyalist değildir. Fakat, görülüyor ki iyi bir örgütçü,yüksek anlayışlı bir önder. Ulusal burjuva ihtilalini yönetiyor. İlerici akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist devrimimizin önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor.''