Sendikadan valinin açıklamasına tepki: 'Kamusal eğitim hakkı için mücadele edeceğiz'

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın öğretmenlerde performansa dayalı çalışmayı öven konuşması tepki çekti.

Haber Merkezi

4 Ağustos 2022 Perşembe günü Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda 35. Geleneksel "İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri" verildi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde düzenlenen bu törende İzzet Baysal Vakfı Bolu genelinde lise birincisi öğrenciler ödüllendirildi.

Törende konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın sözleri tepki çekti. Kılıç konuşmasında "...Çoğu gelişmiş ülkede eğitimde örnek verirsek, öğretmenler sözleşmeli. Okullarda bakıyor müdür yıl sonundaki başarı durumuna. Öğrencilerin başarısı nedir? Bu öğretmen çalıştığı alanda başarılı oldu mu? Olmadı mı? Buna göre onun da sözleşmesi yeniliyor veya yenilemiyor. Bizim de böyle bir, burada yaptığımız gibi ödül ve cezalandırma sistemini mutlaka kurmamız gerekiyor. Yoksa bazı kişiler çalışıyor, gayret ediyor" dedi.

Eğitim Sen Bolu Şubesi adına açıklama yapan Yürütme Kurulu şube başkanı Zehra Kulalı Gezici "Sayın vali beyin konuşmasının bazı bölümlerinin bizleri kaygılandırdığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" dedi.

'Performansa dayalı çalışmayı öngören bir yaklaşımı kabul edemeyiz'

Açıklamada şöyle denildi:

"Öncelikle belirtmemiz gerekir ki sayın valinin bir kamu görevlisi olarak yaptığı bu konuşma kamusal hizmetin doğasına aykırıdır. Sayın valinin niyetinin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir ancak güvencesizliği, performansa dayalı bir çalışma rejimini öngören bir yaklaşımı içeren konuşmanın bu bölümünü kabul etmemiz mümkün değildir. 

Başarı ve başarısızlığın sorumluluğunu sadece eğitim emekçilerinin omuzlarına bırakan eğitim yöneticilerinin, karar alıcılarının, eğitim politikalarını belirleyenlerin ve en önemlisi siyasi iktidarın sorumluluklarını yok sayan eğitim sistemi sorunlarının üstünü örten ve eğitim emekçilerini doğrudan hedef alan ve üzeri örtük şekilde de olsa yaşanan sorunların nedeni olarak göstererek hedef alan bu yaklaşımın doğru olmadığını açıkça ve yüksek sesle belirtmek isteriz. 

Kamu hizmeti, doğası gereği eşit, ücretsiz, erişilebilir, nitelikli, düzenli ve sürdürülebilir olmalıdır ve bu hizmet kamu görevlileri eli ile sürdürülmelidir. Temel özellikleri sıralanan kamu hizmetinin olması gerektiği gibi üretilebilmesi ancak kadrolu ve güvenceli kamu emekçileri ile mümkündür. Kamu hizmetinde kar ve verimlilik kavramları hakim değildir. Diğer bir ifade ile kamu hizmetini piyasanın hakim yaklaşımlarıyla sürdürmek mümkün değildir. Sayın valinin piyasanın hakim yaklaşımları ile kamu hizmetinin üretilmesine dönük geçersiz önerilerini kabul etmemiz tabi ki beklenilemez. 

'Kamusal eğitim hakkı için mücadele edeceğiz'

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak güçlü bir eğitim sisteminin, öğretmeni merkeze alan, kadrolu güvenceli çalışma ve insanca yaşanacak bir ücretle, söz ve karar süreçlerine katılan güçlü bir öğretmen statüsünden geçtiğini biliyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Kamu yöneticilerinden kendilerine ve eğitim emekçilerine şu soruları sormasını istiyoruz: Öğretmenler eğitim sistemine ne kadar güveniyor ve kendilerini ne kadar güvende hissediyor? Öğretmenler kendilerini ne kadar söz sahibi hissediyor; ne kadar sorumluluk alabiliyor ve kendi potansiyellerini ortaya koymak için ne gibi desteklere gerek duyuyorlar ve destekleniyorlar mı? Eğitim ve Bilim emekçileri Sendikası olarak mesleğimize sahip çıkma, öğrencilerimizin nitelikli kamusal eğitim hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."