'Savaş Karabulut’un bilim insanı kimliğinin sorgulanması kabul edilemez'

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu, Deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut’un İçişleri Bakanlığı tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan deprem eylem planına eleştirilerde bulunan Deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut, "İstanbul’u depreme hazırlayamayanlar, sorumluluktan kaçmak için tahliye planı hazırlıyor" demişti.

Karabulut'un açıklamalarının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Karabulut'u hedef almış, "Değerlendirmeleri bir akademisyenin yetkinliği ile bağdaştırılamayacak kadar bilimsellikten uzak ve çarpıtmalarla doludur. Bu açıklamaları yapabilen kişinin diplomasının gerçekliği ile ilgili tereddütler oluşmuş olup, konunun ilgili mercilerce bu yönüyle incelenmesi yerinde olacaktır" demişti.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu, Çataklı'nın bu sözlerine tepki gösterirken, "Deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut’un bilim insanı kimliğinin sorgulanması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut’un bilim insanı kimliğinin sorgulanması kabul edilemez

Jeofizik Mühendisi Dr. Savaş Karabulut, Türkiye’de deprem alanındaki bilimsel çalışmaları ve kamuoyunu bilgilendirici faaliyetleriyle hem akademik yetkinliğini hem de topluma karşı sorumluluğunu kanıtlamış bir bilim insanıdır. Bir deprem bilimci olarak, çalışmalarıyla ulaştığı bilimsel gerçekler ışığında yetkili mercileri uyarmayı, bilimsel verileri sunmayı ve toplumu İstanbul Depremi konusunda bilgilendirmeyi doğal olarak öncelikli görevi olarak görmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın Dr. Savaş Karabulut’u hedef göstermesi ve diplomasının gerçekliğini tartışmaya açarak itibarsızlaştırmaya çalışması; bilimsel gerçeklerin toplumla paylaşılmasına ve iktidarın sorumsuzluğuna işaret edilmesine karşı tahammülsüzlüğünün sonucudur.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi bünyesindeki İstanbul Depremi Komisyonu’nda da görev alan Dr. Karabulut, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olan bilimsel raporun hazırlığına katkı koymaktadır.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Dr. Savaş Karabulut’un toplumu aydınlatma amacıyla yürüttüğü bilimsel mücadelesinde kendisinin yanındayız.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi

Yürütme Kurulu