Saraçoğlu Mahallesi'nde yapılaşmanın önünü açan Koruma Kurulu kararı yargıya taşınıyor

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nde otopark ve yapılaşmaya onay veren Koruma Kurulu kararı yargıya taşınıyor.

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi ve Ankara'nın merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi için mücadele sürüyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi'nin altına otopark, üstüne otel ve yeni yapılanma öneren projelere onay veren Koruma Kurulu kararını yargıya taşıyacağını açıkladı.

Mahalledeki ağaç katliamını ve sondaj çalışmalarını kamuoyuna duyuran süreci takip eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargı kararlarının arkasını dolanan 27.12. 2019 tarihli 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı onaylayan  Kültür Turizm Bakanlığı 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, şimdi de Koruma Amaçlı İmar Planı’nda öngörülen  otopark, otel girişi  bloğu yeni yapılanma projesi ile 6 adet  restorasyon projesini, 19 tescilli  yapının restorasyon projesi ile birlikte 9 tescilli yapının daha restorasyon projelerini onayladığını bildirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu duruma ‘’Saraçoğlu Mahallesi’nin altına otopark, üstüne de yeni yapılaşma yapılamaz, bu Saraçoğlu Mahallesi’nin katledilmesidir. Koruma kurulu kararını yargıya taşıyoruz’’ diyerek tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Saraçoğlu Mahallesi’nin bütünlüğünü yok eden, otopark yapımı ve ticari yapılaşma öngören hukuksuz Koruma Amaçlı İmar Planı’nın onaylayan Koruma Kurulu, korumama kurulu olarak çalışmaya devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle insanların sokağa çıkmasının bile kentsel sağlık açısından büyük bir tehdit olduğu günlerde hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Kültür ve Turizm Bakanlığının defaten dava konusu olmuş ve yargı süreci devam eden Saraçoğlu’nda yaşanan bu süreç endişe vericidir. Koruma Kurulu’ndan resmi yazıyla Cumhuriyetin özgün değeri ve kentsel SİT alanı statüsü ile birlikte ağaç tescilleri de olan korunması gerekli Saraçoğlu Mahallesi'nde yapılaşma ve restorasyon projelerinin onayına ilişkin verilmiş olan kararları yargıya taşıyacağız. Saraçoğlu’nun yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Saraçoğlu kamusal yaşama kazandırılana kadar mücadelemiz devam edecek’’ dedi.

'Saraçoğlu Mahallesi’nin ticarileşmesini reddediyoruz'

Candan, şöyle devam etti:

‘’ Saraçoğlu Mahallesi bitki örtüsü ve ağaçlarıyla bir habitat oluşturmuştur. Bu habitat tescilli tescilsiz diye sınıflandırılamaz. Ağaçların kökleri birbirine kenetlenmiştir. Ağaçlar ve bitki örtüsü bir bütün olarak doğal tescil kapsamındadır. Buraya bir iş makinesi girdiğinde Saraçoğlu Mahallesi’nin potansiyelini yok edeceği ortadadır. Ağaçları, alanı ve yapıları ile tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu’nun özgün değeri, Cumhuriyet’in toplu konuta yaklaşım değeri yok edilmek isteniyor. Saraçoğlu Mahallesi Cumhuriyetin temsil aksı olan Atatürk Bulvarı’ndan Güvenpark’tan ve bakanlıklardan ayrı düşünülemez. Özgün kimliğinin korunması gerekirken Saraçoğlu Mahallesi’ne neoliberal kimlik verilmesini ve ticarileşmesini reddediyoruz. Adaletsiz sürecin Saraçoğlu Mahallesi’nde tezahürü görüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte tek yetkili koruma bölge kurulu görülüyor ve alana dair yerel yönetimlerin yetkisi gasp ediliyor.  Büyükşehir Belediyesi’ni ve ilçe Belediyesini devre dışı bırakıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı COVİD-19'la mücadele sürecinde eşitsiz koşullarda kamu gücünü hukuksuz bir süreç ile kültürel varlığı yok etmek için kullanmaktadır. Bu insanlığı ve toplumu arkadan hançerlemektir. Biraz dürüst olun, Saraçoğlu Mahallesi’nden elinizi çekin.”