Şahintepeliler ranta karşı ayakta: 'Biz 40 yıldır bu mahalledeyiz!'

Emekçilerin yaşadığı Şahintepe Mahallesi'ndeki rantsal dönüşüm projesine karşı mahalleliler AKP'li Belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirip "Biz 40 yıldır bu mahalledeyiz!" diye haykırdı.

Haber Merkezi

İstanbul Başakşehir'de bulunan ve 50 binden fazla emekçinin yaşadığı Şahintepe Mahallesi'nde, mahalle sakinleri 2020 yılından beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AKP'li Başakşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya çalışılan rantsal dönüşüm projesine karşı mücadele ediyor.

Şahintepe Halk Dayanışması bugün saat 11.00'de Başakşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

'Müteahhit başkan istemiyoruz'

Mahallelilerden Levent Aras basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Deprem değil rantınız öldürüyor" denildi. Eylemde sık sık “Şahintepe burada Yasin Başkan nerede?”, “Müteahhit başkan istemiyoruz”, “Hukuk yoksa direniş haktır” sloganları atıldı. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Şahintepe Mahallesi olarak bizler yaptığımız her basın açıklamasında, her toplantıda ve eylemde usanmadan sıkılmadan şunları yeniledik: “Bu mahalle bizimdir dedik! Bu mahallenin tozunu toprağını, çamurunu çilesini biz çektik dedik! Geldiğimizde yolu, elektriği, suyu yoktu. Yaşanacak yer haline getirdik. Çocuklarımız su tankerlerinin peşine takıldı, bizler çamurlu yollardan işe gidip geldik… Yeri geldi ayağımıza poşet bağladık, yeri geldi çocuklarımızı sırtımızda hastanelere götürdük… Bugün bir kez daha söylüyoruz ve söyleyeceğiz, bu mahalleyi biz inşa ettik, yaşanacak yer haline biz getirdik. 

Şahintepeliler olarak bugün görüyoruz ki: mahallemiz bizlere çok görülmektedir. Günden güne kalabalıklaşan İstanbul’da şehrin merkezi ve ulaşım ağı genişlemektedir. Biz taşındığımızda şehrin çeperinde kalan mahallemiz, bugün merkeze yakın bir konuma gelmiştir. 

2000’lerde henüz yerleşimin dahi olmadığı Ispartakule, bir gökdelen cehennemine dönüşmüş ve mahallemizin dibine kadar gelmiştir. Yine 2000’lerde henüz bir ilçe dahi olmayan Başakşehir kurulmuştur. Ve bütün bunlar mahallemizi rantçıların hedefi haline getirmiştir. Fakat her zaman mahallemizde söylediğimiz bir söz vardı; onu bugün burada da yenileyelim: Biz Şahintepe’ye geldiğimizde, şu gördüğünüz belediye binası yoktu ve buralar tarlaydı! Bizi 40 yıllık mahallemizden sürgün etmek isteyenlere sesleniyoruz: Biz 40 yıldır bu mahalledeyiz!

Rantsal dönüşüm süreci: Rezerv alan

"Şahintepe Mahallesi, “rezerv alan yasası” yani 6306 sayılı yasa yürürlüğe girdikten 5 ay sonra, 8 Eylül 2012’de Bakanlık “Olur’u” ile rezerv yapı alanı olarak kararlaştırıldı. 2012 yılında, 6306 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinde “rezerv yapı alanı” tanımında “yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere” ibaresi mevcuttu. Mahallemiz, üzerinde yaşayan 10 binlerce insana rağmen, yerleşim alanı sayılmayarak “rezerv alan” ilan edildi. Bu karara göre bakanlığın bu dönüşüm sürecinde olağanüstü yetkileri vardır. Bakanlık ise bu yetkileri, örneğin; polis zoruyla sabahın köründe ev yıkma yetkisini belediyeyle paylaşmaktadır. Belediye ise bunu Başakkent AŞ ile… Böylece zincirleme şekilde mahallemize saldırmaktadırlar. 

Bu nedenlerle; üzerinde on binlerce yoksul emekçinin yaşadığı mahallemiz “rezerv alan” olmaktan çıkartılsın diyoruz.

2020 Aralık’ta imar uygulaması

"2020’de mahallemiz için hazırlanan imar uygulaması ile rantsal dönüşümün son hazırlığı da tamamlanmıştır. Bu uygulama ile evlerimize hazine arazileri ve Başakşehir Belediyesine ait taşınmazlar ortak edilmiştir. Mahallenin içinde yer alan arsalar ise bu ortak etmelere paralel şekilde mahallenin dışına atılmıştır. Ağırlıklı olarak mahallenin dere tarafı diye nitelendirdiğimiz arsa yoğunluklu adalara Başakkent AŞ’ye ait taşınmazlar yerleştirilmiştir. 

Bu imar uygulamasına bağlı olarak Başakkent AŞ ve Başakşehir Belediyesi, “Adanda çoğunluğu kazanırsak evinden olursun” şeklinde söylemlerle, yoksul halkımıza gözdağı vermiştir. Bu gözdağı ile “sözleşme adı altında belgeleri” imzalatmayı dayatmıştır. Bu dayatmaları kabul etmeyen komşularımıza, evinizi polis zoruyla yıkmaya geliriz demektedirler. Bizler bu gözdağına boyun eğmiyor hem hukuki hem de fiili meşru mücadeleye devam edeceğimizi tüm dostlarımıza ve düşmanlarımıza duyuruyoruz. 

Bu nedenlerle; Danıştay’da, İstinaf’ta ve Bölge İdare Mahkemelerinde usulsüzlükleri saptanan bu imar uygulaması bir an önce iptal edilsin diyoruz. Bu usulsüzlüklerde ısrar, rantsal dönüşümde ısrardır diyoruz. 

‘Başakkent AŞ’ye verilen yetkiler iptal edilsin’

"Başakşehir Belediyesi, 2020 imar uygulamasıyla birlikte rantsal dönüşümün önünü açmıştır. Ve mecliste aldığı kararlarla mahallemizdeki 36 adada bakanlığın dönüşüm yetkilerini Başakkent AŞ’ye devretmiştir. Bizler Başakşehir Belediyesinin bütün yetki devirlerine dava açtık; yürütmeyi durdurma ve iptal kararları aldık. Buna rağmen aynı adaların dönüşüm yetkileri meclisten tekrar geçirildi. Hem de hiçbir madde değiştirilmeden. Bizler, Başakşehir Belediyesinin bu tutumunu rantsal dönüşümde ısrar olarak tanımlıyoruz. Bu usulsüzlükten vazgeçmesi için uyarıyoruz. Muhalefetteki meclis üyelerinin itirazlarına rağmen Başakşehir Belediyesi meclisini dingonun ahırına döndüren anlayışa karşı bugün burada olduğumuzu hatırlatıyoruz. 

Bunu nedenlerle; Başakkent AŞ’ye verilen yetkiler iptal edilsin diyoruz. 

Kanal İstanbul planları: ‘Deprem değil rantınız öldürüyor’

"Mahallemizin büyük bir kısmı ise Kanal İstanbul güzergahında, Kanal İstanbul’un yeşil alanı olarak ilan edildi. 2022’nin Ocak ayında yapılan imar uygulamasıyla bu bölgede oturan komşularımız Arnavutköy Hacımaşlı’ya sürgün edilmek istendi. Açtığımız davalarda, mahkemeler “Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni bir uygulama hazırlığındadır” demesine rağmen bu imar uygulaması halen askıya çıkmamıştır. Gerçekleştirilmesi; doğanın katliamı, bizim ise mahalleden sürgün edilmemiz anlamına gelen bu projeye karşı mahalle halkı olarak bir aradalığımız devam etmektedir. 

Bizler; hem Kanal İstanbul’un planlarının iptal edilmesini hem de bizim Hacımaşlı’ya sürgünümüzü öngören 2022 Ocak ayı imar uygulamasının iptal edilmesini istiyoruz. 

Son olarak 6 Şubat Depreminin yıl dönümünde bugün burada olduğumuzu hatırlatıyoruz. Burada depremde yitirdiğimiz 10 binlerce canımızı anıyoruz. 

Deprem gerçeğine rağmen bütün bu baskıları, zorla yıkımı yapanlara, sürgün politikasını uygulayanlara söylüyoruz; Deprem değil rantınız öldürüyor. Ranttan vazgeçin, halkın barınma hakkını gözetin."

 Polisten barikatlı engelleme

"İmar uygulamasının mahalle genelinde iptal edilmesi", "Başakkent AŞ'ye verilen yetkilerin kaldırılması", "mahallenin rezerv alan sınırları içerisinden çıkarılması" taleplerini dile getiren mahalleliler sonrasında uygulamanın mahalle genelinde iptal edilmesi için hazırlamış oldukları dilekçeleri Başakşehir Belediyesi'ne teslim etmek istediler. Polisin barikat engellemesi sebebiyle dilekçeler iletmesi için avukat Gül Altay'a verildi.

Ne olmuştu?

2020 Aralık'ta askıya çıkan imar uygulaması, Şahintepe Mahallesi'nde tapularda hukuksuz kesintiler ve parçalamalar yapılmasına neden olmuştu. Mahalle sakinleri bu uygulamaya davalar açmış, hem bölge idare mahkemeleri hem de istinaf mahkemesinden olumlu kararlar çıkmış, uygulama usulsüzlükler nedeniyle birçok parselde iptal edilmişti.

2022 yılında da 'Kanal İstanbul' projesi gerekçe gösterilerek mahalleliler 9 km ötedeki Arnavutköy Hacımaşlı'ya sürgün edilmek istenmişti. Mahalleliler bu projeye de dava açmış, bakanlığın geri adım atmasını sağlamıştı. Sonrasında Başakşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projesini yürütmek için yetkilerini iştiraki şirketi olan Başakkent AŞ'ye devretmişti. Mahalle sakinleri bu kararı Haziran 2023'te Başakşehir Belediye Meclisinde yaptıkları eylemle protesto etmiş, 11 ada için verilen yetki devrine dava açarak iptal kararlarını almıştı. İptal kararları alınmış olmasına rağmen Ekim 2023'te aynı adaları içeren yetki devri yeniden Başakkent AŞ'ye verilmişti. Başakşehir Belediyesi mahallede zabıta eşliğinde zorla yıkımlar gerçekleştirmiş, mahalle sakinlerine baskı uygulamıştı.