Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ilacı kararı: Listeden çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavi rehberini güncelledi, hidroksiklorokin etken maddeli ilaçların artık verilmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavi rehberini güncelledi. Bilimsel Danışma Kurulu'nun 7 Mayıs 2021 tarihli güncellemesiyle Covid-19 tedavisiyle ilgili bir dizi tavsiye ve ilaç kullanımıyla ilgili değişiklik yapıldı.

Kararda yer alan bir değişiklik, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmemesini öngörüyor.

Aylar önce belli olmuştu

Hidroksiklorokin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç. Romatoloji hastalarıyla ilgili uygulamaları da var. Geçen yıl salgının ilk günlerinde virüsün hücreye girişine ilişkin etkisi olduğu iddialarını ortaya atan çalışmalar yapılmış, bir dönem tedavi protokollerine girse de hem bu çalışmaların istatistiki güvenilirliği sorgulanmış, hem de ciddi yan etkileri görülmüştü. Ülkemizdeki kullanımı sırasında, gördükleri tedavi nedeniyle gerçekten bu ilaca ihtiyaç duyan hastaların ilaca ulaşımının aksaması da sorunun bir diğer boyutu olmuştu.

Ülkemizde uzun süredir hekimler Hidroksiklorokin'i Covid-19 tedavisinde kullanmıyor. Öte yandan filyasyon ekiplerinin sıklıkla ilaç olarak bıraktıkları, hekim tavsiyeleri ve hastaların bilinçlenmesiyle kullanımının önüne geçildiği belirtiliyor.

Buna rağmen bakanlığın yayınladığı protokollerden çıkartılması için aylar geçmiş oldu.

Diğer değişiklikler

Rehberde yapılan bir önemli değişiklik kandaki oksijen satürasyonunun takibine ilişkin. Solunum sayısı dakikada 24'ün üzerine çıkan ya da satürasyon düzeyi yüzde 93'ün altına inen hastaların yatırılarak izlenmesi öneriliyor.

Bir başka değişiklik, Covid-19'da standart tedavi olarak uygulanan Favipirovirin dozuyla ilgili. Günlük 2 x 1800 mg yüklemeden sonra izleyen günlerde 2 x 800 mg dozuyla 10 günlük tedavi öngörülüyor.

Bilimsel Danışma Kurulu'nun değerlendirmeleri çerçevesinde Covid-19'a bağlı pnömoniyle ilgili bir öneri de var. Buna göre klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları Covid-19 pnömonisiyle uyumlu görülen hastalarda ampirik antibiyotik kullanımı önerilmediği vurgulanıyor.