Özel koruma bölgesi Gölbaşı'na millet bahçesi yapılacak

Sulak ve hassas alan niteliklerinden dolayı korunan ve özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Ankara Gölbaşı’na millet bahçesi yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, “Doğal ve Kültürel Alanların Talanının Yeni Aracı Olan “Millet Bahçeleri” Oyununun Ankara Sahnesi - 3: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi” başlığıyla bir açıklama yaptı.

BirGün'ün haberine göre, yapılan açıklamada Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi’ne ilişkin “Sulak ve hassas alan niteliklerinden dolayı ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında korunan bu bölgede, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile Mart ayında ‘Millet Bahçesi’ yapılması önerisi getirilmiş ve bölgedeki canlı çeşitliliğini ve havza bütününü tehlikeye atacak, doğal ve topografik yapıyı değiştirecek bir dizi kazı, dolgu ve inşaatlar gerektiren projeler üretilmiştir” denildi.

Özel çevre koruma bölgesi

Gölbaşı’nın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen, Ankara ve Sakarya havzası bütünü için hayati öneme sahip Çökek Bataklığı, Mogan Gölü, Gölbaşı Düzlüğü (Sazlığı), Eymir Gölü ile bu sulak alanları besleyen akarsulardan oluşan bir bölge olduğunu da vurgu yapılan açıklamada şunlara yer verildi: 

“Gölbaşı Düzlüğü Eymir ve Mogan Gölleri arasında doğal bir arıtma işlevi görmekte, birçok canlı türüne ev sahipliği yapmakta ve bazı kuş türlerinin üreme alanı ve bazı endemik bitkilerin dünya üzerindeki tek doğal yayılım alanı olup, korunması gereken hassas bir bölgedir. Gölbaşı Düzlüğü, yürürlükte olan üst ölçekli planlarda büyük kentsel yeşil alanlar, bataklık-sazlık alan koruma bölgesi tanımlarıyla bugüne kadar hassas alan olarak korunması yönünde kararlar alınan bir bölgedir. Gölbaşı Düzlüğünde önerilen millet bahçesi için yapılacak inşaat çalışmaları; havza sistemini, canlı çeşitliliğini ve kuş türlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirecek, aynı zamanda bölgenin Ankara kentsel alanı ve Ankaralıların yaşam kalitesi için önemli bir su rejimi ve hava koridoru olma niteliklerini de yok edecektir.”