'Oğlumun Recep Tayyip adını değiştirmeye memurlar korkuyor' haberine valilikten açıklama

Bir babanın oğluna verdiği Recep Tayyip ismini değiştirmek istediği ancak memurların değişikliği yapmaya korktuğu belirtilmişti. Çankırı Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi

CHP’li heyetin vatandaşların şikayetlerine ilişkin hazırladığı raporda bir baba, oğlunun Recep Tayyip Erdoğan olan adını değiştirmek istediğini ancak memurların korkudan işlem yapamadığı ifadeleri yer almıştı.

Çankırı Valiliği bugün "Bazı Basın/Yayın Organlarında Yer Alan İddialarla İlgili Açıklama" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Valiliğin açıklamasında nüfus müdürlüklerine sözkonusu talebe ilişkin herhangi bir resmi başvurunun tespit edilmediği belirtildi.

Çankırı Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Bazı Basın Yayın Organlarında verilen 'Oğluna Recep Tayyip İsmini Verdi Şimdi Değiştiremiyor' başlıklı haberlere istinaden açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 39. maddesindeki 'Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.' hükmü ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35. Maddesinin birinci fıkrasındaki 'Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz…' hükmünde açıkça belirtildiği gibi kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça nüfus kütüklerindeki hiçbir kayıt düzeltilememekte ve kayıtların anlamını veya taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamamaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 11. maddesi uyarınca yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmekte, nüfus personelinin re'sen kişinin nüfus kayıtlarında yer alan ismini değiştirme veya düzeltme yetkisi de bulunmamaktadır.

Bu itibarla, basın haberinde bahsi geçen ismin 5490 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve il/ilçe kurulu kararıyla düzeltilmesi mümkün olmadığından, mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi olanaksızdır.

Öte yandan nüfus müdürlüklerimize söz konusu talebe ilişkin randevu ya da herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Oğlumun adını bile değiştiremiyorum'

Raporda babanın şikayeti şöyle aktarılmıştı:

"Oğluma, Recep Tayyip Erdoğan adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar ‘Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz diyorlar.' Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum."