Nebati: Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık' dedi.

Haber Merkezi

2023 Yılı Gelir Bütçesi, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri dün gece saatlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif Komisyon'da görüşülürken, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" sözlerini tekrar etmesini istedi. Bunun üzerine Nebati'yse kapanış konuşmasında ise şunları söyledi:

“2008 finansal krizinden bu yana küresel ölçekte en zorlu şartların yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. 2020 yılının başında ortaya çıkan salgın sürecinde ülkeler ilk önce ivedi karar alabilme, daha sonra ise kayıpları telafi edebilme kabiliyetleri ile sınanmışlardır. Olayın toplum sağlığı boyutunun yanı sıra, ekonomi alanında Türkiye tüm dünyaya örnek olacak bir performans göstermiştir. Öyle ki, Türkiye, daha önce tecrübe edilmemiş böylesi bir küresel şok karşısında makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nebati, "Tüm olumsuzluklara karşın ekonomik büyüme 2021 yılında yüzde 11,4 ile son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır." derken, "2021 yılında ihracattaki ivmelenme ve turizmdeki toparlanma sayesinde cari açığın milli gelire oranı önemli ölçüde gerilemiş, ülkemiz istihdam sağlamada OECD ülkeleri arasında en üst sıralarda yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Nebati şöyle devam etti:

"Enflasyon karşısında vatandaşlarımızın alım güçlerini korumak için birçok tedbiri hayata geçirdik. Çalışanlarımıza ve emeklilerimize yönelik ücret ve maaş iyileştirmeleri yaptık. Tüm ücretlilerin asgari ücret tutarına kadar olan gelirlerinden vergileri kaldırdık. Başta gıda ve elektrik olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi yaptık. Küresel enerji krizinden kaynaklanan fiyat artışlarının halkımıza asgari düzeyde yansıması için yüksek oranlı sübvansiyonlara devam ediyor, ihtiyaç sahibi ailelerimize elektrik ve doğalgazda tüketim desteği sunuyoruz. Ayrıca gıda arz güvenliğini temin etmek için dış ticaret tedbirleri alınmış ve tarımsal destekler ile Hazine faiz destekli kredi imkânları genişletilmiştir. Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz.

'Kur Korumalı Mevduat satesinde döviz kurlarının seyri istikrar kazandı'

Finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yılın aralık ayında Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) uygulamasını devreye aldık. Küresel finansal koşulların bu denli sıkılaştığı, pek çok para biriminin dolara karşı değer kaybettiği son dönemde KKM’nın katkısıyla döviz kurlarının seyri geçmiş dönemlere kıyasla önemli ölçüde istikrar kazanırken, Türk lirasının seyri yılbaşına göre reel olarak artmıştır. KKM ile birlikte devreye aldığımız tamamlayıcı ürünlere vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve destek sayesinde Türkiye ekonomisine yönelik çizilen felaket senaryoları boşa çıkmıştır. Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiriyoruz."

'İstihdam tarihi yüksek seviyelerde'

İstihdamın "tarihi yüksek seviyelerde" olduğunu söyleyen Nebati, "Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ve ülkemizin topyekûn kalkınmasını hedefleyen ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde önemli adımları hep beraber atacağız." dedi.