Muğla Belediyesi’nin TİS sürecine dair yaptığı açıklamaya işçilerden yanıt

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi süreci devam ederken belediye tarafından yayınlanan bilgilendirme mesajına karşılık Muğla Belediyesi işçileri bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi süreci devam ederken belediye tarafından yayınlanan bilgilendirme mesajına karşılık Muğla Belediyesi işçileri bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada işçiler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının bilgilendirme mesajında yanlış bilgiler yer aldığını ve ayrıca işçileri hakem süreciyle korkutmaya çalıştıkları belirtildi.

İşçiler, “Hakkımız olanı almak için işverenin yanlış bilgilendirmelerine aldırış etmeyelim, kendi hayatımızla ilgili kararları kendi meşru örgütlenme kanallarımızdan açık bir şekilde birlikte tartışarak kendimiz verelim. İş bizim, üreten biziz, kararı da biz vereceğiz!” dedi.

Açıklamanın tamamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Yapılan Yanlış Bilgilendirmeye Dair Düzeltme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bugün MUBEP personeli olan çalışanlarına birer mesaj gönderdi ve kendi resmi internet sitesinden sürmekte olan Toplu İş Sözleşmesine dair de bir açıklama yayınladı.

İşçilere gönderilen mesajda Büyükşehir Belediye Başkanlığı şöyle demiştir:

“Değerli mesai arkadaşımız; 2022 yılı toplu is sözleşmegörüşmelerinde sizin içinsunmuşolduğumuzmaaşartışoranı %53.71’dir. Bu artışla birlikte elinize geçecek net maaşınız5390.71 TL olacaktır. Sunulan bu artışoranları üzerinden yetkili sendika ile henüz bir anlaşmayavarılamamıştır. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda linkte yer alan bilgilendirme yapilmistir.  https://www.mugla.bel.tr/haber/toplu-is-sozlesmesi-bilgilendirme

Resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirme ise şöyledir:

“Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği bu günlerde sizlerden gelen soru ve bilgilenme talepleri üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Değerli emekçiler, bu toplu iş sözleşmesi sürecinde de her zaman olduğu gibi sizlerin menfaatleri için imkânlar seferber edilmiştir. Bu kapsamda en düşük işçi maaşının %60,93 oranında artışla 5 bin 60 TL olmasını teklif ederek, ortalama zam oranı teklifimizi %51,27 olarak belirledik.

Kurumumuz tarafından sizlere atılan kısa mesajda her çalışanımıza ele geçecek  net tutarı gösteren artış oranı ve maaş miktarları belirtilmiştir. Teklif edilen bu miktarlar tüm kesintilerden sonra net olarak elinize geçecek ücreti göstermektedir.

Yetkili sendikamız ile anlaşmaya varılamaması durumunda sürecin nasıl devam edeceği soruları da tarafımıza yoğun olarak ulaşmıştır. Meydana gelebilecek anlaşmazlık durumunda mevzuat gereğince önce arabulucu, yine uzlaşma sağlanamaması durumunda Yüksek Hakem Kuruluna konu intikal ettirilmektedir. Yüksek Hakem Kurulu konuyu incelerken kurum ve sendika tekliflerini değerlendirmeye almadan yeni bir değerlendirme süreci işletmektedir. Kurumumuz tarafından daha önce bu süreci yaşayan belediyeler incelenmiş ve işin uzmanlarıyla da görüşülerek gerekli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda Yüksek Hakem Kurulunun Belediyemiz tarafından verilen oran ve miktarların altında bir artış oranı ve teklif edilenden daha düşük bir maaş belirleyebileceği olasılığı ağırlık kazanmaktadır. Bu olasılık karşısında hiçbir personelimizin mağdur olmasını istemediğimizin bilinmesini isteriz.

Yüksek Hakem Kurulunun kararı kati ve bağlayıcı olduğundan belirlenen artış oran ve miktarlarının uygulamaya konulması zorunlu olacaktır. 

Son olarak, sizlerin refahının bizim önceliğimiz olduğunu ve hiçbir hak kaybı yaşamamanız için sorularınız doğrultusunda bu bilgilendirmenin yapıldığının bilinmesini isteriz. Sağlıklı, mutlu günler iyi mesailer dileriz.”

Patronların Ensesindeyiz Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi olarak işçi arkadaşlarımızı ve tüm kamuoyunu yukarıda alıntıladığımız açıklamalar hakkında bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmeliyiz ki Belediye Başkanlığının yapmış olduğu açıklama hem yanlış bilgi ve bilgilendirme hem de maksatlı bir yönlendirme ve gerçekleri gizleme niyetini ortaya koyan bir açıklamadır.

Telaffuz edilen rakamların neden yanlış olduğunu işçi temsilcisi arkadaşlarımız tüm işçi kardeşlerimize açıklayacaktır. Ancak biz burada başka bir konuya değinmek istiyoruz. Belediye Başkanlığı bu açıklama ile işçileri Hakem süreci ile korkutarak mevcut tekliflerine onay vermemiz için bizleri maniple etmeye çalışmaktadır.

Bu nedenle Hakem sürecinin yasal olarak nasıl işleyeceği konusunda buradan gerçeği paylaşmak isteriz:

Bilindiği gibi Toplu İş Sözleşmesi 6356 sayılı sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yapılmaktadır.

Muğla Belediyesi ile Genel İş sendikasının yürütmüş oldukları süreç Kasım’ın son haftasında başlamıştır. Toplu sözleşme süresi için yasada öngörülen süre 60 gündür. 60 gün sonunda bir anlaşma sağlanamaz ise Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık aşamasına girer.

Uyuşmazlık aşamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği bir arabulucu ile taraflar toplu iş sözleşmesinde anlaşamadıkları yerler üzerinden görüşmelerine devam eder. Arabuluculuk süresi ise 15 gündür. Tarafların talebi ile bu süre 7 gün daha uzatılabilir.

Taraflar arabulucu aşamasında anlaşmazlar ise arabulucu anlaşma olmadığına dair bir rapor tutar.Bu raporun taraflara ulaşmasından itibaren ise işçi sendikasının grev kararı alabileceği ikinci 60 günlük süre başlamış olur. İşçi sendikası bu 60 gün içerisinde herhangi bir zamanda grev kararı alabilir. Tek koşul grev uygulama tarihini 6 iş günü öncesinde işverene bildirmesidir.

Toplu İş Sözleşmesinin Yüksek Hakem Kuruluna gidebilmesi için işyerinde grev uygulama kararından sonra yapılacak grev oylamasında GREV’e HAYIR çıkması ya da Cumhurbaşkanlığı tarafından grev kararının ertelenmesi(yasaklanması) gerekmektedir. Bunun dışında toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kuruluna gitme ihtimali bulunmamaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının kendi resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirme yalnızca yanlış bilgiler içermemekte aynı zamanda işçiyi hakem süreciyle korkutmayı da amaçlamaktadır.

Belediye işçisi kardeşlerimize yukarda anlattığımız gerçekler ışığında çağrımız şudur:

Hakkımız olanı almak için işverenin yanlış bilgilendirmelerine aldırış etmeyelim, kendi hayatımızla ilgili kararları kendi meşru örgütlenme kanallarımızdan açık bir şekilde birlikte tartışarak kendimiz verelim.

İş bizim, üreten biziz, kararı da biz vereceğiz!

PE Muğla Belediyesi MUBEP İşyeri Komitesi