Komünist ve işçi partilerinden ortak açıklama: Ukrayna'da emperyalist savaşa hayır!

TKP'nin de aralarında olduğu 4 komünist ve işçi partisinin ilk imzacıları olduğu açıklamada 'Ukrayna'da emperyalist savaşa hayır' denildi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi ve Meksika Komünist Partisi "Ukrayna'da emperyalist savaşa hayır!" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Acil" notuyla dünya komünist ve işçi partileriyle de paylaşılan açıklama şöyle:

"Ukrayna'da emperyalist savaşa hayır!

Tekellere ve burjuva sınıflarına karşı, kapitalizmin yıkılması için, emperyalist savaşa karşı sınıf mücadelesinin güçlendirilmesi için, sosyalizm için bağımsız bir mücadele gerekiyor!

1. Bu ortak açıklamayı imzalayan Komünist ve İşçilerin Partileri, sosyalizmin yıkılması ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından biçimlenen halkların trajik durumunun sonuçlarından birini oluşturan Ukrayna'da emperyalist çatışmaya karşı çıkıyor. Yıllarca SSCB'ye karşı savaşan ve yakın zamanda onun dağılmasının 30'uncu yıldönümünü kutlayan hem burjuva hem oportünist güçlerin, kapitalizmin restorasyonunun işçilerin ve halkların tarihsel kazanımlarının ortadan kaldırılması anlamına geldiği ve SSCB halklarına sınıf sömürüsü ve emperyalist savaşlar çağını getirdiği gerçeğini susturduğu tamamen ortaya çıktı.

2. Tekelci kapitalizm çerçevesinde yaşanan Ukrayna'daki gelişmeler, ABD, NATO ve AB planlarıyla ve onların piyasaları, hammaddeleri ve ülkenin ulaştırma ağlarını kontrol etmek için kapitalist Rusya ile ağır rekabeti bağlamında bölgeye müdahalesiyle bağlantılıdır. Bu arayışlar "demokrasiyi savunmak", "kendini savunma" ve "ittifaklarını seçme" hakkı, BM ve AGİT ilkelerine uygunluk ya da faşizmi onu yaratan ve kullanan kapitalist sistemden kasti olarak ayırarak sözümona "faşizm" gibi kendi bahanelerini öne sürerek çatışan emperyalist güçler tarafından gizlenmektedir.

3. Ukrayna'da faşist ve milliyetçi güçlerin faaliyetlerini, anti-komünizmi ve komünistlere karşı zulmü, Rusça konuşan nüfusa karşı ayrımcılığı, Ukrayna hükümetinin Donbass'taki halka karşı silahlı saldırılarını kınıyoruz. Faşist gruplar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın gerici siyasi güçlerinin, Avrupa-Atlantik güçleri tarafından planlarının uygulanması için kullanılmasını kınıyoruz. Ayrıca, Rusya liderliğinin bölgede kendi stratejik planlarını haklı göstermek için Lenin, Bolşevikler ve Sovyetler Birliği'ne karşı başvurduğu anti-komünist söylemleri de kabul edilemez. Bununla birlikte hiçbir şey eşit Sosyalist Cumhuriyetler'in çokuluslu birliği olan Sovyetler Birliği'nin sosyalizme muazzam katkısını karartamaz.

4. Rusya Federasyonu'nun önce Donbas'taki sözde 'Halk Cumhuriyetleri'nin 'bağımsızlığını" tanıması ve ardından Rusya'nın "kendini savunma", Ukrayna'nın "militarizasyondan ve faşistleşmeden arındırılması" bahanesi altında gerçekleşmekte olan Rus askeri müdahalesini başlatması bölge halkını ve barışı korumak için değil, tersine Rus tekellerinin Ukrayna toprağındaki çıkarlarını ve onların Batılı tekellerle sert rekabetini desteklemek için yapılmıştır. Rusya ve Ukrayna'nın komünistleri ve halklarıyla dayanışmamızı ve her bir burjuvazi tarafından teşvik edilen milliyetçiliğe karşı mücadelenin güçlendirilmesinden yana olduğumuzu ifade ediyoruz. SSCB çerçevesinde barış içinde yaşayan ve ortaklaşa gelişen her iki ülkenin halklarının ve diğer tüm halkların, tekellerin çıkarlarına hizmet eden o ya da bu emperyalistin ya da ittifakın tarafını seçmekte hiçbir çıkarı yoktur.

5. AB müdahalesiyle Avrupa'da "daha iyi bir güvenlik mimarisi" olabileceği, "topraklarında askeri planları ve saldırı silah sistemleri olmayan" NATO, bir "barış yanlısı AB" ya da "barışçıl çok-kutuplu dünya" vb. türünden burjuva güçlerin iddialarıyla beslenen yanılsamalara dikkat çekiyoruz. Tüm bu varsayımların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve anti-kapitalist ve anti-emperyalist mücadele için yanlış yönlendiricidir, "barışçıl emperyalizm"in varolabileceği algısını geliştirmeye çalışmaktadır. Ancak gerçek olan NATO ve AB'nin kapitalist ulusötesi her birlik gibi halk yanlısı olamayacak, işçiler ile halkların haklarına ve halklara karşı eylemlerini sürdürecek derin gerici bir doğası olan yağmacı ittifaklar olduğudur; kapitalizmin emperyalist savaşlarla el ele gittiğidir.

6. Özellikle NATO ve AB ama aynı zamanda Rusya olmak üzere hükümetleri gelişmelere müdahil olan tüm ülkelerin halklarını burjuva güçlerin çeşitli sahte bahanelerle halkı emperyalist savaşın kıyma makinesine çeken propagandalarına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Askeri üslerin kapatılmasını, yurtdışındaki misyonlardan askerlerin evlerine dönmesini talep etmeye, ülkelerin emperyalist planlardan, NATO ve AB gibi ittifaklardan çıkması için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

7. İşçi sınıfının ve halk katmanlarının çıkarı; kapitalizmin yıkılması için, emperyalist savaşa karşı sınıf mücadelesini güçlendirmek için, güncel olmayı sürdüren ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar gerekli olan sosyalizm için; gelişmeleri tahlil etmekte sınıf ölçütünü güçlendirmemizi, tekellere ve burjuva sınıflara karşı bağımsız yolumuzu çizmemizi gerektiriyor.

Ortak Açıklamayı imzalayan partiler

1. Azerbaycan Komünist Partisi

2. Avusturya Emek Partisi

3. Bangladeş Komünist Partisi

4. El Salvador Komünist Partisi

5. Yunanistan Komünist Partisi

6. İrlanda İşçi Partisi

7. Letonya Sosyalist Partisi

8. Meksika Komünist Partisi

9. Hollanda Yeni Komünist Partisi

10. Pakistan Komünist Partisi

11. Filipinler Komünist Partisi (PKP 1930)

12. Romanya Komünist Partisi

13. İspanya İşçilerinin Komünist Partisi

14. İsveç Komünist Partisi

15. İtalya Komünist Cephe

16. Fransa Komünist Devrim Partisi (PCRF)

17. Türkiye Komünist Partisi

18. Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi

19. Belçika Komünist Partisi

20. Danimarka Komünist Partisi

21. Finlandiya Komünist Partisi

22. Kürdistan-Irak Komünist Partisi

23. Ürdün Komünist Partisi

24. Kazakistan Sosyalist Hareketi

25. Peru Komünist Partisi

26. Güney Afrika Komünist Partisi

27. Sudan Komünist Partisi

28. Svaziland Komünist Partisi

29. Ukrayna Komünistler Birliği

30. Fransa Komünist Devrimci Parti

31. "Che Guevara" Hareketi (Bulgaristan Komünistler Birliği)

32. Paraguay Komünist Partisi

33. Norveç Komünist Partisi

(Açıklama yeni imzalara açıktır...)"