İzmir'de Kadın Dayanışma Komiteleri şiddete ve sömürüye karşı çözümü örgütlüyor

İzmir’de Karataş ve Hatay Semtevlerinde Kadın Dayanışma Komiteleri'nin toplantılarında kadınlar şiddete ve sömürüye karşı çözümü konuşmak için bir araya geldi.

soL - İzmir

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu haftanın başında Kadın çözüm belgesini yayınladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmir’de Karataş ve Hatay Semtevlerinde Kadın Dayanışma Komiteleri ile kadınlar şiddete ve sömürüye karşı çözümü konuşmak için bir araya geldi.

Karataş semtevindeki buluşmada karikatürist Canol Kocagöz ve Ferit Avcı’nın çizimleri yer alırken, söyleşiye konuşmacı olarak KDK sözcüsü Gizem Batı Ayaz katıldı. Hatay semtevindeki söyleşiye Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu katıldı.

Karataş Semtevi

Hatay Semtevi

Şiddetin sürekliliğini sağlayan bu sömürü düzenine karşı örgütlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizilen söyleşilerde, insanca eşit ve özgür yaşayacağımız bir ülkede kadınların eşit yurttaşlar olarak yer almaları için çalışma yaşamında yapılcaklar uygulamalar, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden aile içi cinsiyetçi iş bölümünün sonlandırılmasına, toplumsal yaşamın laiklik ilkesi doğrultusunda yeniden yapılandırılmasından eşit yurttaşlık ve anayasal hakların nasıl düzenleneceğine dair TKP’nin iktidara geldiğinde kadının kurtuluşu için işe nasıl başlayacağını bugün yaşan sorunların nasıl çözüleceği ve neler yapılacağı konuşuldu.