İstanbul Sözleşmesi davasının 4. duruşması Danıştay'da görüldü

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da açılan davaların dördüncü duruşması bugün görülüyor.

Haber Merkezi

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaların görüldüğü Danıştay’da dördüncü kez bir araya gelen başvurucular, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri, duruşma öncesinde açıklama yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Yalnızca varlığı değil, sözleşmenin tüm basamaklarının hayata geçirilmesi için mücadelenin tam da içinde kız kardeşlerimizle birlikte mücadele edeceğiz” dedi. 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Buket Çelik, “Kadına yönelik şiddeti ve şiddeti tolere eden politikaları tolere etmiyoruz” diye konuştu.

Kadın Cinayetleri Durduracağınız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, "Bu kadar önemli bir hakkı bu kadar küçük bir alana sıkıştırıyorlar ya bizi; dünya çapındaki haklarımızı ve mücadelemizi bizi burada sıkıştırarak ortadan kaldıracağınız sanmayın. Sözleşmeye karşı olan çok küçük bir azınlık, çoğunluk biziz ve bu evrensel bir haktır. Siz kadınların hayatını bu kadar zorlaştırmamalısınız, bu çok büyük bir hata ve vebal. Sözleşmeden el çekildiğinden beri her gün nasıl haberlere uyanıyoruz?" dedi. (ANKA)