'Güvenlik soruşturması' nedeniyle işe alınmamıştı: Davayı kazandı

Güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işe alımı engellenen kişi idare mahkemesine açtığı davayı kazandı. Bakanlık, mahkemeye somut delil sunamadı.

Haber Merkezi

AKP döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazananların "güvenlik soruşturması" bahanesiyle siyasi görüşleri nedeniyle işe almaması yaygın bir uygulama haline gelmişken, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nden konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın bir projesi kapsamında yapılan mülakat sonucunda Zeytinburnu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne sosyal çalışmacı olarak yerleştirilmeye 1. sıradan hak kazanan davacı, uzun süre bekletildikten sonra herhangi bir bildirim yapılmaksızın göreve başlatılmadı.

Bakanlığın bu hukuksuz kararına karşı İdare Mahkemesi’ne dava açan davacının yürüttüğü hukuk mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Bakanlık mahkemeye somut delil sunamadı

Sağlık Bakanlığı tarafından mahkemeye verilen savunmada, güvenlik soruşturması ile ilgili somut bir delil sunulmazken, başvurucunun güvenlik soruşturması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi kararında "güvenlik soruşturması yapılırken ulaşılan bilgi ve kanaatin somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması, kamu idarelerince güvenlik soruşturması sonucunda verilen kararın da; tahmine, tasavvura ve önyargıya dayalı olmaması, aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi gerektiği" belirtildi.

'Hukuki delil niteliği taşımıyor'

"Soyut ve gerçek dışı ithamlarla, zanna dayanan uygulamalarla bireylerin hak kaybına uğratılabileceği" hatırlatılan kararda şöyle denildi:

"Uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin istihbari bilgiye istinaden tesis edildiği, davacı hakkındaki bilgi notunun somut bilgi ve belgeye dayalı olmadığı, istihbari mahiyette ve teyide muhtaç olduğu, hukuki delil niteliği taşımadığı, haricen delillendirilmedikçe yapılacak işlemlere bizzat gerekçe teşkil edemeyeceği ve davalı kamu idaresince de söz konusu bilginin doğruluğunun ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edilmediği ifade edilmiştir."