Dersim'in eski kayyım belediye başkanı hakkında soruşturma başlatılacak

Dersim'in eski kayyım belediye başkanı Tuncay Sonel'in usülsüzlüklerinin incelenmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

31 Mart'ta TKP adayı olarak seçimlere giren Fatih Mehmet Maçoğlu’nun belediye bütçesini devraldığı 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren şeffaflık ilkesi gereği gelir-gider durumunu açıklıyor. Kayyımdan 68 milyon borçla devralınan belediyede her yılın sonunda açıklanan gelir-gider tablosu başka bir çok belediyeye de örnek oluyor. 

Seçimleri kazandıktan hemen sonra belediyede yapılan incelemelerde kayyum tarafından yapılan usulsüzlükler tespit edilmiş ve soruşturulması için İçişleri Bakanlığına bildirilmişti. 

Yapılan usulsüzlüklerden bazıları şu şekilde:

1-Belediye idaresinin kayyım vasıtasıyla yürütüldüğü dönemde gerçekleştirilen 2017/612317 numaralı Belediye Hizmet Binasının ve Yeraltı Çarşısının Bakım ve Onarım İşi, 2018/3655 ihale kayıt numaralı Mameki Köprüsü- Mavi Köprü Arası ve Atatürk Mahallesi kıyı düzenlemesi Peyzaj İşi ile 2017/686600 ihale kayıt numaralı İş Makinesi ve Araç Kiralanması işini, ani ve beklenmeyen veya ivedilik arz eden bir durum olmadığı halde mevzuata aykırı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkarak, ihalelere katılacak kişileri önceden belirleyip belli kişileri ihalelere davet ederek, ihalelerin yaklaşık maliyetlerini katılımcıların belirlediği fiyatlara göre ve/veya daha yüksek belirleyerek, gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde birbirine yakın yeni köprüler yaptırmak ve kamu kaynaklarını gereksiz bir şekilde harcayarak rekabet ortamı oluşturmadan anılan ihaleleri gerçekleştirmek suretiyle kamu zararına yol açmak.

2-Tunceli Merkez, Moğultay Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, İsmet İnönü (Zarife Hatun) Parkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre 10 yıl süreyle kiralanması işi ihalesini usulsüz bir şekilde iptal ederek söz konusu parki ihale yapılmaksızın ve düşük bedelle kiraya vermek suretiyle kamu zararına yol açmak.

3-İhtiyaç olmadığı halde gereksiz yere ve yüksek bedelle 2018/155536 ihale kayıt numaralı Sokak Aydınlatma Direği ve Elektrik Malzemesi Alım ihalesi gerçekleştirmek, ihale kapsamında alınan aydınlatma direkleri ile şehrin siluetini bozmak, söz konusu ihale sürecinde usulsüzlük yapmak.

4-Açık ihale usulüyle yapılması gereken 2017/707457 ihale kayıt numaralı Oyuncak Alım ihalesini mevzuata aykırı olarak 4734 sayılı kanunun 21/f maddesi uyarınca gerçekleştirmek, söz konusu ihaleye katılımı kısıtlamak. 

5-Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca belediyelerce yükseköğrenim gören öğrencilere burs verilmemesi gerekirken 2017-2018 yıllarında üniversite öğrencilerine 921.600,00 TL burs vererek belediyeyi zarara uğratmak.

İçişleri Bakanlığı 'Soruşturmaya yer yok' demişti

Yukarıda yazılı bu iddialara İçişleri Bakanlığınca takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itiraz Danıştay tarafından değerlendirilip takipsizlik kararı iptal edildi. 

Önümüzdeki süreçte kayyım Tuncay Sonel'in usülsüzlüklerinin incelenmesi bekleniyor.