Cumhuriyetin ilanıyla 'mülklerini kaybeden' Yugoslavya kralının torunları yağma için döndü

1945'te komünistlerin ülkeden Nazi işgalcileri kovup cumhuriyet ilan etmesiyle 'kaybettikleri mülkleri geri almak' isteyen Yugoslav kralının torunları Karadağ'da harekete geçti.

Dış Haberler

Yugoslavya'nın son Yugoslav kralı II. Petar Кarađorđević'in torunları, Karadağ hükümetini 1945'te Yugoslavya'nın komünistler tarafından kurtarılıp cumhuriyet haline getirilmesinden sonra kaybettikleri mülkleri geri almak için harekete geçmeye çağırdılar.

Eski haneden ailesi şimdi Karadağ'a Budva'daki lüks bir villa, Rijeka Crnojevica'daki Leskovac kalesi ve Petar'ın babası Kral Alexander'ın doğduğu evin kendilerine verilmesini istiyor.

Aleksandar Кarađorđević, AB menşeli BIRN'e verdiği demeçte "Adalete inanan herkesi ve uygun yetkilileri öne çıkmaya, sorumluluk almaya ve yetmiş yılı aşkın süredir devam eden bu tarihi adaletsizliği düzeltmeye çalışmaya inanıyorum ve çağırıyorum" dedi. Кarađorđević'in kastettiği "tarihi adaletsizlik"se ülkenin Alman ve İtalyan işgalcilerden kurtulup sosyalist bir cumhuriyet haline getirilmesi ve asalak aristokratların üzerine konduğu 'mülklerin' kamu yararına kullanılmasıydı.

2005 yılında, eski kraliyet ailesi, Kral Alexander'ın yazlık konutu olan Budva yakınlarındaki Milocer'deki lüks bir villanın ve bitişiğindeki "Queen's Beach"in iadesini talep etti. Yugoslavya'daki karşı devrimle birlikte söz konusu yerler Singapur merkezli bir turizm şirketi olan Aman Resorts'a kiralandı. Ancak otel olarak kullanılan yapının mülkiyeti hâlâ devlete ait.

Müze olarak kullanılan binaya 'çökmek' istiyorlar

Kraliyet ailesi, Cetinje yakınlarındaki Rijeka Crnojevica'da, kraliyete kışlık saray olarak hizmet veren Leskovac kalesinin çevresindeki 47.586 metrekarelik arazinin de "iadesini" istiyor. Кarađorđević soyundan gelenlerin de talep ettiği Cetinje'de Kral Alexander'in doğduğu ev artık etnografya müzesi.

Кarađorđević, "ailesinin mülkünün" iadesi için Karadağ'da başlattığı prosedürün halen devam ettiğini açıkladı.

BIRN'e verdiği demeçte aristokrat torunu “İade prosedüründen bahsetmişken, Karadağ'daki İade Komisyonu, mülkün geri alınması talebini reddeden, ilki 2007'de ve ikincisi 2012'de olmak üzere iki karar yayınladı ve her ikisinde de İade Yasası'nın bu özel durumda uygulanamayacağını belirtti" dedi ancak itiraz süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

14 Temmuz'da, tatil beldesi Budva'nın belediye başkanı Marko Careviç, ülkenin yeni hükümetine mülkü "Yugoslav kraliyet ailesine" iade etmesi çağrısında bulunarak, Sosyalist Demokrat Parti (DPS) liderliğindeki eski Karadağ hükümetinin bunu görmezden geldiğini vurguladı. Belediye Başkanı'nın çağrısı, iktidardaki yeni partilerin çoğu ve muhalefet tarafından eleştirildi.

Meclis Başkanı Aleksa Beciç 15 Temmuz'da basına verdiği demeçte, "Herkesin istekleri var ama bu ülkede bu tür konularda kararı mahkemeler veriyor" dedi.

Ölü "kral" Petar'ın oğlu Aleksandar Кarađorđević, Carevic'in açıklamasının "Karadağ'da tarihi gerçekleri anlayan insanlar olduğunu" gösterdiğini ve mülkiyet sorununu çözmenin yeni hükümete bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.