Covid-19 ölüm kodları yine tartışma konusu: Şüpheli ölümler listeye eklenmiyor

Mersin Silifke’de görev yapan Aile Hekimi Dr. Erdinç Şahin, Covid-19 nedeniyle üç gündür tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirirken, bu ölüm kayıtlara 'Covid-19' vakası olarak geçmedi. Yaşanan bu gelişme, vaka ve ölüm tanımlamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi

Dünya genelinde birçok ülkede Covid-19 testi pozitif çıkmayan hasta ve ölümler “Covid-19” tedavisi görmelerine rağmen kayıtlara bu şekilde geçirilmiyor. Türkiye de bu ülkelerden biri. Mersin Silifke’de görev yapan Aile Hekimi Dr. Erdinç Şahin’in ölümü sonrası konu yeniden gündemde.

TTB'den tepki

Covid-19 tedavisi gören ve bu hastalığın belirtilerini gösteren Şahin’in iki testi de negatif çıkarken, konuya ilişkin bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, “Hem Sağlık Bakanı hem de bir hekim olarak size soruyoruz: Risk grubunda olmayan, herhangi bir kalp ya da solunum sistemi hastalığı taşımayan, BT’si ve kliniği Covid-19 uyumlu 50 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir?” ifadesini kullandı.

Açıklamada tanıda ve ölüm nedeninde "Covid-19" ya da "şüpheli Covid-19" yazılmamasının “iş kazası-meslek hastalığı” başlığında hak kayıplarına neden olacağına da  işaret edilirken, “PCR testi negatif olup bütün kliniği Covid-19 ile uyumlu olan ve Dr. Erdinç Şahin’de de somut örneğini gördüğümüz bu tabloları görmezden gelmeye ve bu hasta ve vefatları Covid-19 salgının bir parçası olarak göstermemeye devam edecek misiniz?” diye soruldu.

Kod uyarısı yapılmış, DSÖ hatırlatması yapılmıştı

TTB tarafından konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada Türkiye’nin kod kullanımına ilişkin eleştirilerde bulunulmuş, şüpheli vakaların test negatif olduğu gerekçesiyle listelenmemesine dikkat çekilmişti:

Birliğimize bağlı hekimlerden yapılan bildirimler, bilgisayarlı tomografisi ve/veya klinik bulguları hastalığı desteklediği halde, PCR testi pozitif olmayan hastaların yaşamlarını yitirdiklerinde kayıtlara COVID-19 olarak geçmediği, bunun yerine  ‘viral pnömoni’, ‘doğal ölüm’ veya ‘bulaşıcı hastalık’ olarak geçebildiği biçimindedir.

Oysa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 pandemisi sırasında ölüm kayıtları için iki farklı uluslararası kod önermektedir. Bu kodlar;

  • U07.1: COVID-19, virüs tanımlanmış (laboratuvar testi (PCR) ile kesinleştirilmiş olgular) ve
  • U07.2: COVID-19, virüs tanımlanmamış şeklindedir.

DSÖ; (U07.2) kodunun, klinik ve epidemiyolojik olarak COVID-19 tanısı konulan ancak, laboratuvar testi ile kesinleştirilmemiş olası/kuşkulu olgular için kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Ölüm bildirimlerinde de bu kodların kullanılması önerilmektedir

Ülkemizde, ölüm belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) 06.04.2020 tarihi itibarıyla incelendiğinde; (U07.1) tanı kodunun karşılığında MERS COV HASTALIĞI, (U07.2) kodunun karşılığında AVİAN İNFLUENZA ENFEKSİYONU bulunduğu, tanı kodlarının DSÖ kararları neticesinde düzenlenmediği görülmektedir.