Covid-19 döneminde geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 oldu

DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre, Covid-19’un yarattığı işsizlikten ve istihdam kaybından kadınlar daha fazla etkileniyor. Salgında geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 olurken, kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı yüzde 9 azaldı.

Haber Merkezi

DİSK-Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, Covid-19’un yarattığı işsizlikten ve istihdam kaybından kadınlar daha fazla etkileniyor. Kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı yüzde 9 azalırken, Covid-19 döneminde geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 oldu. İşbaşında olmayan kadınların sayısı bir yılda 5 katına çıktı.

DİSK'in raporunun bir bölümü şöyle:

"Mart 2019-Mart 2020 arası kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı ise yüzde 9 azaldı. Covid-19 döneminde revize geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 olarak hesaplandı. Mart 2019’da yüzde 28,8 olan istihdamdaki kadınların oranı ise Mart 2020’de 3 puan azalarak yüzde 25,8’e geriledi. Zaten düşük olan kadın istihdam oranı daha da düşmüş oldu. Böylece çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmış oldu. Öte yandan istihdamda görünen ancak işbaşında olmayan kadın sayısı bir yılda Covid-19’un etkisiyle 5 katına çıktı.

Rapor TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verilerinde görülmeyen kadın istihdamındaki gerçek erimeyi ortaya koymayı amaçlıyor. Bu nedenle geniş tanımlı ve revize geniş tanımlı işsizlik yöntemi kullanılarak kadın işsizliği yeniden hesaplandı. Raporda Covid-19’un kadın işgücüne etkileri DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesaplaması ve ILO’nun Covid-19’un yarattığı istihdam kaybını ölçmek amacıyla geliştirdiği eşdeğer tam zamanlı iş kaybı yöntemi kullanılarak açıklanmaya çalışıldı. Bu iki yöntemden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre kadın işgücü Covid-19 döneminde erkeklerden çok daha olumsuz etkilendi."

Rapordan özet bulgular şöyle: 

  • TÜİK verilerine göre toplam işgücü son bir yılda 2 milyon 235 bin azalarak 32 milyon 339 binden 30 milyon 104 bine geriledi. Bu azalışa cinsiyet bazında bakıldığında kadın işgücünde daha büyük bir daralma söz konusu. Son bir yılda toplam işgücü yüzde 6,9 ve işgücündeki erkeklerin sayısı yüzde 4,9 azalırken işgücündeki kadınların sayısı yüzde 11,1 oranında azaldı. Kadınlar işgücü piyasasından çekildiler, daha fazla istihdam dışına çıktılar ve iş aramaktan vazgeçtiler.
  • Mart 2019 ve 2020 arasındaki son bir yıllık dönemde istihdam edilenlerin toplam sayısı 1 milyon 662 bin azalarak 26 milyon 133 bine geriledi. İstihdam edilen erkeklerin sayısı bir yılda 858 bin azalarak 18 milyon 11 bine, kadınların sayısı ise 804 bin azalarak 8 milyon 122 bine geriledi. Son bir yılda istihdam edilenlerin toplam sayısı yüzde 6, istihdam edilen erkeklerin sayısı yüzde 4,5 azalırken istihdam edilen kadınların sayısı ise yüzde 9 azaldı.
  • Kadınların istihdam oranı bir yılda 3 puan azalarak yüzde 28,5’ten yüzde 25,5’e düştü. Böylece çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmış oldu.  
  • Revize geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 45,3 olarak hesaplandı
  • İşbaşında olan kadınların sayısı son bir yılda yüzde 21 azaldı