CHP'li vekilden bakanlar hakkında kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'bakanların makam ve nüfuzunun kötüye kullanmamalarına' dönük bir kanun teklifi verdi.

Haber Merkezi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan; "bakanların, makam ve nüfuzunun kötüye kullanmamaları için görev ve yükümlülüklerinin uygun hale getirilmesi" amacıyla "Bakanlıkla Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun Teklifi" hazırlayarak, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ruhsar Pekcan ve Süleyman Soylu örnekleri

Sözcü'de yer alan habere göre, Bakan, kanun teklifinde, Ticaret Bakanlığı'nın, görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'a ait şirketten dezenfektan satın alındığı örneğini verdi. Bakan şunları söyledi:

“Bir Bakan, kendi Bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan satmıştır. İhale süreciyle ilgili şeffaflık bulunmadığı gibi, Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı halen karanlıktadır. İhale mevzuatına, siyasi etik ve genel ahlak kurallarına aykırı bir işlemin yanı sıra kamu zararına neden olduğu da açıktır. Makam, görev ve nüfuzunu gereklerine aykırı olarak kendi veya yakınının avantajına kullanmak hem sektördeki diğer kişilerin mağduriyetine hem de kamunun zarar etmesine yol açtığı ortadadır” 

Benzer bir durumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi için de geçerli olduğunu söyleyen Murat Bakan, “Bir şirket, ortağı Bakan olduktan sonra bu kadar inanılmaz bir hızla büyüyorsa, bunun altında da nüfuz ticareti vardır" dedi.

Bakan şöyle devam etti:

Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.”

'Her türlü ihaleye katılamazlar'

“Bakanlar birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamazlar; ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapamazlar; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi Devletin maddi çıkarlarıyla ilgili davalarda Devlet aleyhine vekil olamazlar; serbest mesleklerini icrada, ferdi işletmelerini idarede bakanlık unvanlarını kullanamazlar. Bakanların, kendileri eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, ortakları ile şirketleri, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıkları tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre açılan her türlü ihaleye katılamazlar.”