Büyük Ekim Devrimi 105 yaşında

105 yıl önce Bolşeviklerin öncülüğündeki işçi sınıfı yeni bir dünyanın kapılarını açtı.

soL

Bundan tam 105 yıl önce, Bolşeviklerin öncülüğündeki işçi sınıfı Rusya'da iktidarı alıyor ve insanlık tarihinde yeni bir dünyanın kapılarını açıyordu.

İşçi sınıfının bu en büyük zaferi, aradan geçen 105 yılın ardından eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesine pusula olmayı sürdürüyor.

'Son darbe indirilmelidir, ne pahasına olursa olsun!'

Tarih 6 Kasım 1917, yani devrime saatler kalmış durumda. Lenin'den Merkez Komite üyelerine giden mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

"Yoldaşlar! Bu satırları 24 Ekim akşamı yazıyorum. Durum son derece kritik. Şimdi ayaklanmayı herhangi bir şekilde geciktirmenin gerçekten ölüm anlamına geleceği gün gibi ortada... Tarih, bugün muzaffer olabilecekken (ve kesinlikle muzaffer olacakken) yarın birçok şeyi yitirme, evet hatta her şeyi yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak devrimcilerin geç kalmasını affetmeyecektir. Bugün iktidarı ele geçirirsek, onu Sovyetlere karşı değil, onlar için ele geçirmiş olacağız. İktidarın ele geçirilmesi ayaklanma meselesidir; politik hedefi iktidarı ele geçirdikten sonra açıklık kazanacaktır... Hükümet yalpalıyor. Son darbe indirilmelidir, ne pahasına olursa olsun! Eylemin gecikmesi ölümdür."

Bu çağrı, yılların mücadele deneyiminden süzülerek gelen bir son vuruş çağrısıydı. Devrim için her şeyini ortaya koyan Bolşeviklerin ve öncüsüyle buluşan işçi sınıfının zaferi, Lenin'in söylediği gibi artık kesindi.

Bolşevikler tarihi bir anda, tarihi bir hamleyle cenneti yeryüzüne indiriyordu artık. Eşit, özgür bir toplumun, sömürünün olmadığı bir düzenin hayal olduğunu söyleyenlere en büyük yanıtın adı oldu Ekim!

soL olarak geçen yıl hazırladığız ve güncelliğini koruyan Ekim Devrimi dosyasını bu yıl da okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz: https://haber.sol.org.tr/dosya/buyuk-ekim-devrimi-104-yasinda