'Bu Makine Kimya Endüstri Kurumu'nu özelleştirme adımıdır'

Makine Kimya Endüstri Kurumu'nu anonim şirkete dönüştüren teklife Elektrik Mühendisleri Odası'ndan itiraz geldi. Açıklamada bu adımın kurumu giderek piyasaya teslim etmekle sonuçlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi

AKP iktidarı tarafından, Makine Kimya Endüstri Kurumu`nun anonim şirkete dönüştürülmesini düzenleyen kanun teklifi Meclis'in gündeminde.

Kurum'a dönük bu adımın diğer kamu teşekküllerinin özelleştirilmesi sürecinde izlenen yolun aynısı olduğunu dile getiren Elektrik Mühendisleri Odası bir açıklama yaptı. 

Özelleştirme süreçlerinin daha çok işsizlik, daha kalitesiz üretim ve halkın daha pahalı hizmet almasıyla sonuçlandığına dikkat çekilen oda açıklamasında şöyle denildi:

"MKE`nin anonim şirkete dönüşmesi için hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması halinde, özel hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi olacağı açıktır. Türk Ticaret Kanunu`ndaki denetim hükümleri, Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu ile toplamda 17 Kanundan muaf tutulacak, Sayıştay denetiminden de çıkarılacak olan Kurum, piyasa denetim kuruluşlarına teslim edilecek, iktidarlara tabi bir yapı ile özelleştirmeye kapı aralanacaktır.  

...

Ülkemizde özelleştirilen birçok kamu işletmesinde siyasi iktidar işletmeleri öncelikle anonim şirkete dönüştürmekte ardından, parçala- küçült- yönet yöntemleriyle özelleştirmeye zemin hazırlamaktadır. MKE için de aynı sürecin işletileceği ortadadır. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) olarak; kamu mülkiyetinin ve kamu hizmetlerinin özelleştirme ve ticarileştirme yöntemleriyle sermayeye devrinin tüm hizmetlerin daha pahalı, kalitesiz hale gelmesi, yıllardır halkın birikimleri ile oluşmuş kamusal malların sermayeye peşkeş çekilmesi, işsizliğin ve iş güvencesinin giderek azalması anlamına geldiğini biliyoruz. Özelleştirme uygulamalarının neoliberal politikaların bir parçası olarak görüyor, ülkemizin geleceği ve kalkınması için özelleştirme uygulamaların durdurulmasını, kamusal işletmecilikte devletin yeniden söz sahibi olmasını istiyoruz.

Yıllarca enerji özelleştirmeleri başta olmak üzere, dün olduğu gibi bugün de haksız ve keyfi kararlarla yapılan özelleştirmelerin karşısında duracağımızı ilan ediyor, MKE`nin özelleştirilme için hazırlanan kanun teklifinin geri çekilmesini, ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda kamusal hizmetler üretilmesini istiyoruz. Kanun teklifine ilişkin Mecliste partisi bulunan milletvekillerini ve duyarlı kesimleri özelleştirme uygulamalarına karşı mücadeleye çağırıyoruz."