Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden eylemlerini sürdüren akademisyenlere tehdit

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyenlerin iki yıldır sürdürdüğü eylemi hedef alan bir açıklama yayınladı. Açıklamada eylemdeki hocalar, 'adli ve idari işlemlere konu olmakla' tehdit edildi.

Can Kuyumcuoğlu

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, iki yıldır AKP iktidarı tarafından rektör atanmasına ve üniversitedeki hak ihlallerine karşı Güney Kampüs'teki rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri eylemlerini sürdürürken, üniversite rektörlüğü, akademisyenlerin söz konusu eylemini hedef alan bir girişimde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör vekili Fazıl Önder Sönmez tarafından yapılan duyuruda, akademisyenlerin eylemi, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında bir suç olarak tanımlanarak, eylemlere ilişkin bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, akademisyenlerin eylemi "dikilme" olarak tanımlanarak, "Söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olacağını bilgilerinizi rica ederim" denildi.

Sönmez tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 'Yasak Yerler' başlığını taşıyan 22'nci maddesinde yer alan; 'parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz.' hükmü ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin mekânsal boyutu yönünden mutlak bir sınırlama getirilmiştir. Yine aynı Kanun'un 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri' başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde; 22'nci maddedeki yasaklara aykırı yapılan toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin Kanun'a aykırı sayılacağı, 'Yasaklara Aykırı Hareket' başlığını taşıyan 28'inci maddesinde de Kanun'a aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanların, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Bu itibarla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine aykırı şekilde izin almaksızın basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma, dikilme ve sair eylemlerin yasak ve suç kapsamında olduğu, Üniversitemiz içerisinde güvenlik, esenlik, iç barış ve eğitim öğretim hayatının güvence altına alınması ile idari faaliyetlerin aksamaması adına;, söz konusu davranışları sergileyenlerin, mevzuat çerçevesinde, adli ve idari işlemlere konu olacağını bilgilerinizi rica ederim."

'Bir kanun hükmünü uygulamak değil, bir hakkı engelleme girişimi olarak değerlendirilmeli'

Rektörlüğün söz konusu açıklamasının ardından soL'a değerlendirmede bulunan TKP'li avukat Mert Doğan, hukukun ve uluslararası sözleşmelerin barışçıl gösteri hakkını koruduğunu vurgulayarak, rektörlüğün bu adımının bir hakkı engelleme girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Doğan'ın açıklaması şöyle: 

"Hem hukukumuz hem de uluslararası sözleşmeler barışçıl gösteri hakkını korumaktadır. Kamu idaresinin gösteri hakkına getirdiği düzenleyici hükümlerin hakkın kullanılmasını engelleyici bir tarza bürünmemesi gerekir. Bu açıdan sadece durarak yapılan ve şiddete başvurmayan bir protestonun, özellikle de uzun bir süredir yapıldığını ve hiçbir kamu düzenini bozucu etkiye sebebiyet vermediğini düşünürsek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu gerekçe göstererek akademisyenlerin eylemlerini engellemek bir kanun hükmünü uygulamak değil bir hakkı engelleme girişimi olarak değerlendirilmelidir. Boğaziçi akademisyenlerinin, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına dair tepkilerini ilgili okulda göstermeleri kadar doğal bir şey yoktur. Eylemin konusu açısından Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinin eylem alanı olması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkın kullanılabilmesi açısından önemlidir. 

'Rektörlük siyaseten rahatsız olduğu bir tepkiyi bastırmaya çalışıyor'

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü kanundan kaynaklanan düzenleyici hükmü uygulamıyor. Siyaseten rahatsız olduğu bir tepkiyi bastırmaya çalışıyor. Bu açıdan bakacak olursak neredeyse 3 yıldır devam eden barışçıl bir politik tavrın baskılanması için kanun maddeleri hakkın özüne dönük bir saldırının aracı haline getiriliyor."