Ayvalık'ın tek balıkçı barınağına yapılmak istenen bina tepki çekiyor

Cunda (Alibey) Adası'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılmak istenilen sahil güvenlik amaçlı idari binanın planlandığı alan tepki çekiyor.

Haber Merkezi

Cunda (Alibey) Adası'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılmak istenilen sahil güvenlik amaçlı idari binanın planlandığı alan, bölgenin tek barınağı "Alibey Adası balıkçı barınağını" içinde kalınca adalılar ve balıkçılar plana tepki gösterdi.

Yapılacak tesis nedeniyle zaten talepleri karşılamakta zorlanan barınağın kapasitesinin yarı yarıya düşecek.

Bir basın açıklaması yaparak duruma tepki gösteren Ayvalıklar, bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini dile getirdiler.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin okuduğu basın açıklamasın tesisin yapılmak istendiği bölgenin 3. derece sit alanı olduğu da belirtilirken, planda ısrar edilmesi durumunda bunun ciddi anlamda olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri olacağı söylendi. Açıklamada şunlar dile getirildi:

Cunda (Alibey) Adası'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılmak istenilen sahil güvenlik amaçlı idari binanın planlandığı alan, tek barınağımız olan Alibey Adası balıkçı barınağının içerisinde kalmaktadır.

Tahsis edilen alandaki plan değişikliğiyle inşaat yapılmasının önünün açılmasını kabul etmek mümkün değil. Ayvalık Belediye meclisimiz özel güvenlik bölgesi amaçlı imar plan değişikliğini ocak ayında yapılan meclis toplantısında oy birliğiyle reddetmiştir.

Konu itibarıyla yapılmak istenilen kısım, zaten tek olan balıkçı barınağının kullanım kapasitesini yüzde elli oranında düşürecektir.

Ayvalığımızın tek balıkçı barınağı tam kapasite ile çalışmasına rağmen gelen talepleri zorlukla karşılamaktadır.

Kıyı kenti olan Ayvalağımızda balıkçıkla geçimini sağlayanların barınma sorununa sebep olacak bu plan değişikliğini kabul etmek mümkün değildir.

Şunu unutmayalım 21 mayıs tarihinde yaşanan fırtınada barınak yokluğu nedeniyle onlarca tekne parçalandı maddi ve manevi zarar gördü. 

Biz yeni balıkçı barınaklarının yapılması için mücadele ederken, iki yıldır girişimlerde bulunurken, tek balıkçı barınağının kapasitesinin yarı yarıya düşürülmesini kabul etmek mümkün değildir.

Ayvalık’ın sadece mevcut bir balıkçı barınağı var. Onu da kaybetmek üzereyiz. 

Bu konu Cunda’nın trafiğini etkileyecek. Cunda’nın siluetini de bozacak ve diyoruz ki doğal güzellikler bozulmasın.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilen arazinin 3. Derece sit alanı olduğunu da unutmayalım. Ayrıca, yapının kent dokusuna zarar vereceği apaçık ortada. Stratejik açıdan açık denizde daha uygun bir yer bakılabilir.

Binanın yapılması durumunda, Ayvalık turizmi başta olmak üzere tüm alanlarda kentin olumsuz yönde etkileneceğini bugünden görüyoruz.

Kamuya açık olan 3361 sayılı kıyı kanunun yapılanmanın yasaklandığı bölgelerden olup, bu nedenle bu tesisin yapılması uygun değildir.

Bu parsel 1. Derece Doğal Sit alanında değildir. Ancak 3. Derece Sit alanında kaldığından bu

büyüklükte (kitle) bina Koruma kararlarına uymamaktadır. Bu büyüklükte bina Cunda Adası'nda mevcut değildir. Hatta Ayvalık bütününde de enderdir.

Bu alanda yapılacak bina balıkçı barınağının kapasitesini düşürecek, mendireğin bulunduğu alan balıkçıların kullanımına güvenlik alanı nedeniyle kapatılmış olacaktır. 

Bu tesisin İlçemizin kıyılarının açık denize bakan yönünde yapılması kıyı kontrolü ve yurt güvenliği açısından daha uygun olacağı görüşündeyiz.

Şu anda Sahil Güvenlik gemilerinin bu alana girmesi mümkün değildir. İskele kullanımı devam edecektir.

Bu tesisin bu alanda yapılması Sosyolojik Ekolojik, Güvenlik korumacılık ilkeleri, planlama tekniği yönünden uygun değildir, kabul etmek mümkün değildir. Başka Ayvalık yok."