AYM’den ‘öğrenim kredisi' kararı

AYM yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksiti ödenmediğinde borcun tamamının peşin ödenmesini öngören hükmü iptal etti.

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya'da bir yurttaş, yükseköğrenim kredi borcunun birden fazla taksidinin ödenmemesi nedeniyle tüm taksitlerin tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle dava açtı.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kanunun ilgili kısmının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.