Avrupa Komünist İnsiyatifi'nden 9 Mayıs açıklaması: İşçi sınıfının iktidarı üstünlüğünü gösterdi

Avrupa Komünist İnisiyatifi yayınladığı açıklamada 9 Mayıs 1945'te faşizmin ezilmesini selamlarken AB tarafından 'tarihin yeniden yazılmasını' kınadı.

Haber Merkezi

76 yıl önce, Kızıl Ordu Reichstag'ın tepesine kızıl bayrağı dikerek Faşizme Karşı Büyük Zaferi ve Nazizmin yenilgisini ilan etiğinin altını çizen Avrupa Komünist İnisiyatifi 9 Mayıs Zafer Bayramına ilişkin bir açıklama yayınladı. İnsiyatif, "Bu Zafer, Sovyetler Birliği önderliğinde yürütülen ve faşizm karşıtı partizan hareketlerinin, komünist partilerin en ön cephede katkılarıyla verilen zorlu ve kanlı bir mücadelenin sonucudur" dedi.

Nazi rejiimine ilişkin "Avrupa'da sermaye sınıfının en barbar diktatörlüğü" ifadelerini kullanan İnsiyatif, bu barbarlığın "milyonlarca Sovyet yurttaşının, partizanların ve faşizm karşıtı militanların fedakarlığı sayesinde" sona erdiğini söyledi.

Avrupa Komünist İnisiyatifi açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Bu muazzam mücadelede, işçi sınıfının iktidarı, Sovyet iktidarı her düzeyde üstün olduğunu ortaya koymuştur.

Avrupa Komünist İnisiyatifi sömürücü kapitalist sistemi aklamaya çalışanların faşizmin önünü açma, halkların kanlarıyla yazdıkları tarihi çarpıtma çabalarını mahkum ediyor. Özellikle de tarihi yeniden yazmak ve Avrupa'da sosyalizmi karalamak konusundaki gayretlerin başını çeken, komünist ve işçi partilerinin faaliyetlerini kısıtlayan, yasaklamalar getiren emperyalist Avrupa Birliği'ni kınıyoruz."

Halkların Faşizme Karşı Zaferi'nin 76. yılında, tüm dünyadan emekçi halk emperyalist müdahaleler ve savaşlarla ve kapitalist sistemin yeni büyük krizinin yarattığı toplumsal çıkmazlarla kuşatılmış durumda olduğunu belirten İnsiyatif, "Kamusal sağlık sistemlerinin zayıflaması ve sağlığın ticarileşmesi ile birlikte Covid-19 pandemisi kapitalizmin insanlık dışı karakterini açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle sona erdi:

"Faşizme Karşı Zafer'in yıldönümü emekçiler aleyhine olan güç dengelerine ve kapitalist sömürüye karşı mücadelelerinde halkların yolunu aydınlatmaktadır. Toplumsal kurtuluş ve sosyalizm için!"