Anayasa Mahkemesi'nden Resmi Gazete kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Resmi Gazete başvurusunu reddetti. 

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, CHP, 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 6'ncı maddesindeki bazı hükümlerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, söz konusu kararnamenin 2'nci maddesinde Resmi Gazete'nin internet ortamında yayımlanmasının esas olduğunun belirtildiği, "lüzum görüldüğü takdirde" ifadesiyle de ihtiyaç duyulan sayıda basılarak yayımlanmasının hüküm altına alındığı belirtildi. Herkesi ilgilendiren konularda internetten erişimde yaşanabilecek teknik aksaklıklarda ve internet kullanıcısı olunmaması halinde Resmi Gazete'ye erişimin mümkün olmayacağı ileri sürülen başvuruda, ilgili maddenin iptali istendi.

İptali istenen 6'ncı maddede ise üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlerin, anayasa ve mevzuata uygunluğunun inceleneceğinin, uygun bulunmayan veya hukuka aykırılığı tespit edilen taslakların ise kuruma iadesine karar verilebileceğinin ifade edildiği belirtildi. Söz konusu maddeye ilişkin iptal isteminde, hukuka uygunluk yönünden cumhurbaşkanlığınca incelenmesinin yürütmenin yargı organının yerine geçerek, özerk kurumlar üzerinde yargısal denetim yetkisi kullanmasına neden olacağı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, her iki kuralın da anayasaya uygun olduğuna ve iptal istemlerinin reddine hükmetti.