AKP akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine teminat şartı getirilmesini için teklif sundu

AKP'den yeni kanun teklifi akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerine teminat şartı getirilmesini öngörüyor.

Haber Merkezi

AKP'li vekiller, "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik" öngören 15 maddelik kanun teklif Meclis Başkanlığına sundu.

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın ilk imzacı olduğu kanun teklifine göre akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre bu teminatı vermeyenlere, 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3’ü özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecekler.

AKP'li Altunyaldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemeyle Petrol Piyasası Kanunu ile petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesinin hedeflendiğini öne sürdü.

Altunyaldız, ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin rapor düzenleneceğini ve kamu davasının açılabileceğini söyledi.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sisteminin EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacağını söyleyen Ziya Altunyaldız, ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi kaçakçılığı suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini anlattı.

Ziya Altunyaldız, EPDK’dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, bulundurulması ve satılmasında ise yine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

Sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda ise tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek.

Dağıtıcıların, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satmasının da yasaklandığını söyleyen Ziya Altunyaldız, “Bu yasağı çiğneyen lisans sahiplerine birinci ihlalde idari para cezası uygulanacak ve iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecektir” dedi.