ABB'nin Dikmen Vadisi'nde 49 katlık imar planına iptal kararı geldi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dikmen Vadisi'nde onay verdiği '49 kat imar planının' mahkeme tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ankara Dikmen Vadisi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onay verdiği 49 kat imar hakkı planına karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi dava açmıştı. İmar planı, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalarının iptal edildiği bildirildi.

"İmar Planı Değişiklikleri açtığımız davalarla iptal edilip engellense de; rant oyunları devam etmektedir" diyen TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, "Halka ait olan, Ankara'nın nefesi olan Dikmen Vadisi ranta ve gelire dönüştürülemez!" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, ABB'nin imar planı değişikliği kararına karşı açılan davada; kararın şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilerek Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği aktarıldı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi gelir elde etmek için Ankara'nın geleceğini çalan, halk aleyhinde sürdürülen yanlış kentleşme politikalarından vazgeçmeli, bilimsel planlama çalışmalarını başlatmalıdır!

Dikmen Vadisi ve çevresi, Ankara'nın açık ve yeşil alan sisteminin sürdürülebilirliği ve uzun erimde kamusal fayda sağlama esası gereği korunması elzem olan bir alandır. Bugüne kadar yapılan bütüncül imar planları ile yeşil doku olarak korunmaya çalışılmış ve Ankara kent kliması açısından önemi vurgulanmıştır. Hem gecekonduların bulunduğu bölgelerin ıslahını hem de yeşil alanın korunmasını esas alan kentsel dönüşüm süreci daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin rant oyunlarının mekanına dönüşmüştür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi'nde, vadiye geri dönüşü olmayacak zararlar veren ve halk sağlığının önemli bir bileşeni olan temiz havaya erişimi engelleyen, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, kamu yararına aykırı kararlar almaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, Dikmen Vadisi`nde devam eden hukuksuzlukları takip ettiğimizi ve hukuki mücadelemizi sürdürdüğümüzü kamuoyuna saygıyla duyururuz."