AB, Batı Balkan ülkelerinden Türkiye'ye vize şartı getirmelerini talep ediyor

Avrupa Komisyonu Batı Balkanlar'a ilişkin Eylem Planı'nı sunarken bölge ülkelerinden 'üçüncü ülkelere yönelik' vize rejimlerinin AB'ye uyumlu olmasını talep etti.

Dış Haberler

Batı Balkanlar'a ilişkin yeni AB Eylem Planı'nın öncelikleri arasında sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve Batı Balkan ülkeleriyle AB sınırlarında bildirilen artan sayıdaki "düzensiz geçiş girişimlerine" yanıt vermek için vize politikalarının uyumlaştırılması yer alıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylem Planını 5 Aralık'ta, Tiran'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde ve Batı Balkanlar bakanlarının “birleşik bir uzlaşma taahhüdünde bulundukları” raporu sundu. Eylem Planı ile birlikte Komisyon, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile AB'nin vize rejiminin izlenmesine ilişkin Beşinci raporu da sundu.

Belgede belirtilen artışın ana nedenlerinden biri olarak "bazı Batı Balkan ülkelerinin vize politikaları" gösterilirken, Eylem Planında bir öncelik olarak AB vize politikasıyla uyum şartı getirildi. Bu kapsamda Kosova ve Türkiye başta olmak üzere, Batı Balkan ülkelerinin vize istemediği ülkelerden vize talep etmesinin gerekli olduğu belirtildi.

Rapor, Batı Balkan ülkelerinin üçüncü ülkelere yönelik vize rejimlerinin hızla AB vize rejimi ile uyumlu hale getirilmesine "güçlü bir ihtiyaç olduğunu" tespit ediyor.

Komisyon tarafından sunulan belge, "AB katılım perspektifi ile benzersiz statüleri ve AB kurallarına uyum sağlamaya yönelik devam eden çabaları ışığında Batı Balkanlar'daki ortaklarla göç ve sınır yönetimi konusundaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadeleriyle tanıtıldı.