24.07.2020

Türkiye’de sağlıkta birinci basamağın özelleştirilmesinin, birer “devlet” kurumu olan Sağlık Ocaklarının kapatılarak, yerine “özel” aile hekimi muayenehanelerinin açılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. On yıl önce bugünlerde Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin bütün illerinde “aile hekimliği” uygulamasına geçileceğini açıkladığında, binlerce sağlık emekçisi “Sağlıkta Özelleştirme Ölüm Demektir” sloganıyla sokaklara çıkmıştı.