Türkiye Komünist Partisi’nin de yakın ilişki içinde olduğu üç devrimci komünist partinin, pandemi ile birlikte belirginleşen krize ve kriz karşısında sermaye cephesinin attığı adımlara dair degerlendirmelerini paylaşıyoruz. İspanya İşçileri Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve Meksika Komünist Partisi iderlerinin, farklı ülkelerde ve farkı koşullar altında da olsa sermaye sınıfının pandemi fırsatçılığını teşhir eden yazıları, sürece tarihsel ve sınıfsal bir perspektiften yaklaşıyor. Krizin aciliyeti bu tür değerlendirmelerin yapılmasına engel olmadığı gibi, aslında teorik yönü ağır basan bu tür değerlendimeler eksik kaldığında, işçi sınıfının bazı tuzaklara çekilmesinin kolaylaştığını düşünüyoruz.