12.06.2020

Türkiye işçi sınıfımız pandemiyle birlikte borç batağına iyice saplanmış durumda.

Bir milyona yakın kişinin ihtiyaç kredisine başvurduğu, bireysel kredi ve kredi kartı başvurularında ciddi bir artışın gözlemlendiği salgın süreci emekçi halkımızın daha fazla borçlanmasına yol açtı.

Biriken kiralar, faturalar, borçlar, arkadan gelen öğrenim kredileri vd. halkımızın geleceğini ipotek altına almaya devam ediyor.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, borçlanma, işsizlik ve yoksulluğun önümüzdeki üç ayda daha artacağından ve bunun emekçiler açısından ciddi sonuçları olacağından bahsediliyor.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığı AKP’li yıllarla birlikte hane halkı borçlanmasının düzenli olarak yükseldiğinden bahseden sesli bülten, emekçileri her geçen gün daha da yoksullaştıran kısırdöngüyü kıracak olanın örgütlü bir mücadele olduğunun altını çiziyor.