10.06.2020

Salgın sürecinde emekçilerin gündelik yaşamını sürdürmeleri her geçen gün zorlaşıyor. Her ay elektrik, su ve doğalgaz için çok yüksek bedeller ödemeye devam eden yarıdan fazlası asgari ücretle çalışan emekçi halkımız, en temel gereksinimleri için kazandıklarının büyük bir bölümünü aylık sabit faturalara harcıyorlar. TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, dağıtım tekellerinden sektördeki dışa bağımlılığa, kriz koşullarında patronlara aktarılan kaynaklardan emekçilerin faturalarını ödeyememelerine, AKP dönemindeki özelleştirmelerin enerji sektöründeki yansımalarına ve bunun işçi sınıfı üzerindeki etkilerine odaklanılıyor.