Osmanlı basınından karikatürler: II. Abdülhamit'i nasıl bilirdiniz?

2. Abdülhamit'in 10 Şubat'taki ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan anma etkinliklerine soL olarak katkıda bulunmak amacıyla Osmanlı basınında çıkan kimi II. Abdülhamit karikatürlerini paylaşıyoruz.

2. Abdülhamit'in 10 Şubat'taki ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan anma etkinliklerine soL olarak katkıda bulunmak amacıyla Osmanlı basınında çıkan kimi II. Abdülhamit karikatürlerini paylaşıyoruz.
17 Şubat 2017
"Kırmızı Değirmen Cinayetleri" romanı kari' (okuyucu) veya kahramanlarından Sabık Hünkar (Farsça bir sözcük oyunu var)
17 Şubat 2017
Hokkabaz Abdülhamid
17 Şubat 2017
Tüyü dökülmüş babahindi (Dökülmüş tüylerin üzerinde jurnal, komisyonlar, istifa, vakıf arazisi vs. yazıyor.)
17 Şubat 2017
Abdülhamit elinde öldürttüğü Mithat Paşa'nın kellesinin bulunduğu bir kutu taşıyor
17 Şubat 2017
Abdülhamit önde gelen adamlarından ve işkenceleriyle meşhur Arap İzzet adıyla bilinen İzzet Holo Paşa'nın elinde bir kukla
17 Şubat 2017
"Böyle sersem millet, bir ayağımın altında... Emek ürünü hazineler, diğer ayağımın altında bulundukça şu Avrupa hükümetlerini kukla gibi oynatır eğlenirim"
17 Şubat 2017
"Türk" ayağa kalkar ve Abdülhamit'i ve Avrupa devletlerini tepeler: "Sersem millet ha?!"
17 Şubat 2017
"Eşek sudan geçebilir mi hiç?!" (Suyun üzerinde "hürriyet" yazıyor)
17 Şubat 2017
İstibdad ve Hürriyet güreşçileri (Kapının üzerinde Bab-ı Ali, Abdülhamit'in elindeki bayrakta istibdad yazıyor.)
17 Şubat 2017
"Ha... Hacivat ha... Başına vur, başına... Başını ezmeyince olmaz..." (Yılanın üzerinde "İstibdad" yazıyor)
17 Şubat 2017
"İstibdad hastalığına müptela bir evhamlı bir hasta. Dört arşın astar, 10 kilo toprak etkili ilacıdır"
17 Şubat 2017
Abdülhamit "İkdam" gazetesini kendine siper etmiş ortalığı gözetliyor.
17 Şubat 2017
"Beni gericilikle suçluyorlar. Halbuki ben, ihtilali (31 Mart kastediliyor) cumhuriyeti kurmak amacıyla hazırlamıştım."
17 Şubat 2017
-- Aman, Karagöz... O ne kadar mücevher, o ne kadar kıymetdar eşya... -- Gördün mü röntgenin yararını.. Tevekkeli zamanında İstanbul'a sokturmuyordu.. Ah bir kere dimağına tatbik edip de ne var ne yok onları da bir öğrensem..
17 Şubat 2017
--Pek de az yüzüm tutmuyor ki... Acaba bundan çok çıkmaz mı dersin.. -- Sağa sağa bırakmadınız ki olsun... Bunu verdiklerine şükret.. (İneğin üzerinde "hazine" yazıyor.)