Venezuela Komünist Partisi’nden Chavez’e destek çağrısı

Venezuela Komünist Partisi (PCV), 7 Ekim’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Chavez’e destek çağrısı yaptı.

Venezuela Komünist Partisi (PCV), 7 Ekim’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde halkı Chavez’e destek olmaya çağırdı. Açıklamada “Venezuela Komünist Partisi ulusal kurtuluş ve bağımsızlık sürecinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi ve sosyalist bir toplumun kurulabilmesine doğru ilerleyen bir perspektifin geliştirilmesi ihtiyacı konusunda nettir ve bu nedenle 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde Hugo Chavez’in desteklenmesi çağrısında bulunmaktadır” denildi.

Açıklamasında giderek daha fazla Venezuelalının kendisini PCV’nin siyasi konumunu temsil ettiğini hissettiği belirtilerek, PCV’ye destek olan emekçilerin Venezuela’daki devrimci sürece bağlı ve samimi oldukları vurgulandı. PCV’nin siyasi konumunu benimseyenlerin, devrimci sürecin daha iyi örgütlenmesi ve derinleştirilmesine yönelik somut önerileri de olumlu karşıladığının altı çizildi.

PCV’nin açıklamasında ayrıca devrimci sürecin sürdürülmesine ilişkin stratejik bir bakış açısından yoksun olunması nedeniyle öfke, hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşayan kitlelerin de bulunduğu belirtilerek, bu kitlelerin de siyasi ve ideolojik açıdan ciddi ve tutarlı bir örgütlenmeye açık oldukları vurgulandı.

PCV’nin seçime yaklaşımı
Açıklamada PCV’nin seçime yaklaşımı ise şu şekilde özetlendi:

“Komünist kampanya, Venezula’nın siyasi ve toplumsal yapısı içerisinde işçi sınıfının ve emekçilerin rolünü ve bilincini artırmak üzere, işyerlerinde, okullarda ve mahallerde kurulan doğrudan temaslar, kardeşçe ve açık tartışmalar yoluyla ulusal yönetimin amaçlarını, kazanımlarını, eksikliklerini ve çelişkileri dile getirmek durumundadır.”

PCV’nin bu perspektife dayanan siyasi önerilerini kamuoyuyla paylaştığı kaydedilirken, bu mücadele için mevcut tarihsel dönemeçte Chavez’e oy verilmesinin öneminin altı çizildi.

Sosyalizmin inşası için…
Açıklamada ayrıca “sosyalizmin inşası için gerçek olanaklar açılması amacıyla işçi sınıfı ve emekçilerin öncülüğündeki devrimci halk güçlerinin geliştirilmesi”, 1998’de başlayan Halk İktidarı’nın devrimci, demokratik, katılımcı ve ilerici çizgisinin derinleştirilmesi ve sokakta ve işyerlerinde işçi sınıfının haklarının genişletilmesi için verilen mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Bu doğrultuda kapitalizme içkin olan yolsuzluk, bürokrasi, sömürü, işsizlik ve yoksulluk gibi kötülüklere karşı mücadeleyi güçlendirmek için çıkartılan Özel Yasa’nın öngördüğü işçi konseylerinin oluşturulmaya devam edilmesi çağrısı da açıklamanın öne çıkan bir diğer başlığı oldu.

PCV, bankacılık ve finans sektöründe kamulaştırma uygulamalarının vergi sisteminde kapsamlı bir reform yapılarak KDV gibi vergiler azaltılırken sermayeden alınan vergilerin artırılması gibi politikaların sürmesi için de seçimlerde Chavez’e destek olunması çağrısında bulundu.

Çağrıda son olarak Latin Amerika ve Karayib halklarıyla dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesiyle, uluslararası politikada dengelerin ilerici güçler lehine değişmesinin sağlanması için de Chavez’e destek olunması gerektiği vurgulandı.

PCV'den Chavez'e destek yürüyüşü
Dün PCV üyeleri, partinin 75 yıl önce yapılan ilk kongresinin yıl dönümünde Karakas'ta bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte komünistlerin Chavez yönetimiyle başlayan devrimci yürüyüşe ve Bolivarcı sürecin derinleştirilmesine olan bağlılıkları dile getirildi.

(soL-Dış Haberler)