Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

Bu sene on üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı dün sona erdi. Yayımlanan sonuç bildirgesi “Gelecek sosyalizmdir” başlığını taşıyor.
Pazartesi, 12 Aralık 2011 18:45

Bu sene Atina’da yapılan 13. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı sona erdi. 59 ülkeden 78 partinin katıldığı toplantının sonuç bildirgesi dün yayımlandı.

Toplantıda Sovyetler Birliği’ndeki karşı devrimden 20 yıl sonra uluslararası durum ve komünistlerin deneyimleri kapitalist kriz koşullarında sınıf mücadelesinin ilerletilmesi için yapılması gerekenler emperyalist savaşlar, halk mücadeleleri ve ayaklanmaları işçi sınıfının hakları ve proletarya enternasyonalizminin güçlendirilmesi kapitalizmin yıkılması ve sosyalizmin kurulması konuları tartışıldı.

Yaşanan bir sistem krizi
“Gelecek sosyalizmdir” başlığını taşıyan sonuç bildirgesinde, yaşanmakta olan krizin milyonlarca emekçi açısından giderek daha büyük bir açıklıkla sistemin bir krizi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. “Sistemdeki kusurlar değil, sistemin kendisinin kusurlu olması düzenli ve periyodik krizlere neden olmaktadır” diyen bildirge, kapitalizmin “daha iyi yönetilmesinin” ya da “piyasaların daha fazla düzenlenmesinin” çözüm olamayacağının, krizin kapitalist sistemin tarihsel sınırlarına dayandığını gösterdiğinin ve sadece kapitalizmin devrimlerle yıkılmasının gerçek bir çözüm olduğunun altını çizdi.

Emperyalist bloklarda kapitalizmin özel şirketlerin borçlarını kamu borçlarına dönüştürdüğünü belirten bildirgede, “Kapitalizmin, üretici güçleri ve kaynakları kitlesel ölçekte tahrip etmek, kitlesel işten çıkarmalar gerçekleştirmek, fabrikaları kapatmak, işçi haklarına ve sendikal haklara, ücretlere, emekli maaşlarına, sosyal güvenliğe karşı kapsamlı bir saldırı başlatarak halkın gelirlerini azaltmak, işsizlik ve yoksulluğu muazzam ölçüde artırmak dışında krize verebileceği bir yanıt yoktur” denildi.

Emperyalist savaş tehdidi büyüyor
Krizin şiddeti arttıkça ve kriz küresel ölçekte eşzamanlı bir yayılım gösterdikçe emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin de keskinleştiğini vurgulayan bildirge, emperyalist savaş tehlikesinin de arttığına işaret etti.

Bu çerçevede siyasi sistemlerin giderek daha fazla gericileştiğine ve antikomünist saldırıların arttığına işaret eden sonuç bildirgesi, “Egemen sınıflar halkların hoşnutsuzluklarını, siyasi sistemlerdeki değişimlerle, emperyalizm yanlısı bir dizi sivil toplum örgütü ve benzerlerini kullanarak, hoşnutsuzlukları siyasi olmayan, hatta gerici nitelikler barındıran hareketlere dönüştürerek teslim almaya çalışıyor” diye devam etti.

Tunus ve Mısır’daki durum incelenmeli
Bütün çelişkilerine rağmen Tunus ve Mısır’da yaşananların daha fazla incelenmesi ve bu ülkelerdeki durumun komünistler tarafından değerlendirilmesinin gerektiğini ifade eden bildirge, Libya, Suriye ve İran’a karşı emperyalist saldırganlığı ise şiddetle kınadı.
Gelişmelerin komünist ve işçi partilerinin güçlenmesi gerekliliğini daha da fazla gösterdiğini vurgulayan bildirge, komünist partilerin öncülüğü olmaksızın işçi sınıfı ve halkların kafa karışıklığına, asimilasyona ve tekelleri, mali sermayeyi ve emperyalizmi temsil eden siyasi güçlerin manipülasyonuna direnemeyeceği belirtildi.

Bildirgede ayrıca günümüzde koşulların geniş bir sermaye karşıtı ve antiemperyalist ittifaklar oluşturmak için uygun olduğu, bu ittifakların emperyalizmin çok boyutlu saldırısına karşı iktidar talebiyle, radikal, devrimci değişimler için mücadele edebileceği vurgulandı. Bu doğrultuda komünist ve işçi partileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin zorunluluğuna işaret eden bildirge, özellikle gençlik örgütlerinin uluslararası işbirliğini artırmanın antiemperyalist mücadele açısından öneminin altını çizdi.

Gelecek sosyalizmindir
Savaşlara, işsizliğe, açlığa, cehalete, milyonlarca insanın içinde yaşadığı belirsizliğe ve çevrenin tahrip edilmesine son verecek koşulların yalnızca sosyalizmle yaratılabileceğini, işçilerin güncel gereksinimlerini yalnızca sosyalizmin karşılayabileceğini ifade eden bildirge, şu şekilde son buldu:

“İşçiler, köylüler, kentli ve köylü emekçiler, kadınlar, gençler hepinizi kapitalist barbarlığa son vermek için mücadeleye çağırıyoruz. Umut vardır, bizim için bir gelecek vardır. Gelecek sosyalizmindir. Sosyalizm gelecektir!”

(soL-Dış Haberler)