Uluslararası Komünist Dergi’nin 3. sayısı yayımlandı

Üç kıtadan 10 komünist parti tarafından yıllık olarak yayımlanan International Communist Review’un (Uluslararası Komünist Dergi) 3. sayısı yayımlandı.
Pazartesi, 10 Aralık 2012 19:21

2009 yılında İstanbul’da yapılan toplantıda karar altına alındıktan sonra 10 komünist partinin ortak yayını olarak okurlarla buluşan International Communist Review’un (Uluslararası Komünist Dergi – ICR) üçüncü sayısı yayımlandı.

icr3.jpg3. sayının konusu işçi sınıfı

Derginin 3. sayısının konusu işçi sınıfının güncel durumu ve mücadeleleri oldu. Yayın Kurulu imzalı sunuş yazısında “Uluslararası Komünist Dergi’nin elinizde bulunan 3. sayısını işçi sınıfına, onun güncel yaşam koşullarına, mücadelelerine,, emekçilerin ve komünist hareketin eylemlerinden çıkan sonuçlara ve dünyanın ilk işçi devleti olan SSCB’nin inşasından elde edilen deneyimlere ayırdık” denildi.

Dergiye Belçika Emek Partisi’nden Peter Mertens “İşçi sınıfının sonu mu?”, Yunanistan Komünist Partisi’nden Dimitris Gontikas “Sınıf mücadelesinin güncel sorunları ve Komünist Parti’nin rolü”, Macaristan Komünist İşçi Partisi’nden Istvan Kovacs “İşçi sınıfının güncel ideolojik ve siyasi mücadelesinde parti medyasının kullanımı”, İspanyol Halklarının Komünist Partisi’nden Raul Martinez ve Ramon Lopez “Egemen sınıfların hizmetindeki sosyal demokrasi ve Komünist Parti’nin mücadelesi”, Letonya Sosyalist Partisi’nden Ingars Burlaks “Proletarya enternasyonalizmi burjuvaziye karşı mücadelenin zorunlu koşullarındandır”, Lüksemburg Komünist Partisi’nden Ali Ruckert “Sosyal uzlaşma’ ideolojisi ve işçi sınıfı üzerindeki olumsuz etkileri”, Meksika Komünistlerinin Partisi’nden Diego Torres “Sözde yeni ortaya çıkan özneler üzerine: İşçi sınıfının ve Öncü Partisi’nin devrimci niteliğinin geçerliliği”, Rusya Komünist İşçi Partisi’nden V.A. Tyullkin ve M.V. Popov “Sosyalizmin temel teorik ve pratik sorunları hakkında Leninizm ve revizyonizm”, Türkiye Komünist Partisi’nden Zehra Güner “Türkiye’de işçi sınıfının durumu üzerine gözlemler” ve Venezuela Komünist Partisi’nden Pedro Eusse “Bolivarcı Devrim ikileminde Komünist Parti ve Venezuela işçi sınıfı” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular.

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Yunanca olarak yayımlanan Uluslararası Komünist Dergi’yi www.iccr.gr adresinden okumak mümkün.

(soL-Dış Haberler)