Komünist Gençlik Örgütleri toplandı

Yunanistan Komünist Partisi’nin çağrısıyla 16-17 Mart 2010 tarihlerinde “Kapitalizmin krizi ve anti-komünist propagandaya karşı gençliğin mücadelesi” başlığıyla Brüksel’de düzenlenen 8. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısı tamamlandı.
Perşembe, 18 Mart 2010 09:38

8.Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısı tamamlandı. Türkiye Komünist Partisi Öğrenci Bürosu’nun da katıldığı toplantıda ilk gün “kapitalizmin ekonomik krizi ve gençlik” başlığında yapılan sunumlar ve ardından yapılan tartışmalar ile gençlik örgütleri kendi ülkelerindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde patlak veren ekonomik krizlerin arka planının tartışılmasının ardından ekonomik krizin gençliğe olan yansımaları değerlendirildi. Yunanistan Komünist Gençliği’nin Yunanistan’daki sıcak gelişmeler hakkında yaptığı sunum ile başlayan toplantının ilk günü Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik olarak yaşadığı sıkışma ve kriz dinamikleri ile işsiz genç nüfusun yaratmış olduğu tahribat değerlendirildi.

Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz ve etkileri ile yunan emekçilerinin mücadele pratiklerinin aktarıldığı toplantı diğer gençlik örgütlerinin kendi ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşmaları ile devam etti. Türkiye Komünist Partisi Öğrenci Bürosu adına toplantıya katılan Mert Uzun, Türkiye’de patlak veren ve sürmekte olan ekonomik krizin genç nüfusa olan etkileri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği ile sürmekte olan ilişkilerine dair bir sunum gerçekleştirdi. TEKEL işçileri ile birlikte son aylarda Türkiye’de sürmekte olan özelleştirme hamlelerinin sonuçlarının aktarılmasının ardından toplantıların ilk günü sona erdi.

Toplantının ikinci gününde günümüzde anti-komünist propagandanın gençlik üzerinde yaratmış olduğu tahribat ve anti-komünist propaganda ile gençliğin vermesi gereken mücadele üzerine sunumlar yapıldı. Özellikle Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından anti-komünist propagandanın arttığına değinilen sunuşlarda, Avrupa Birliği ve anti-komünist propaganda kampanyaları hakkında deneyimler paylaşıldı. Üniversite ve lise müfredatlarındaki anti-komünist unsurlarla beraber, anti-komünist propagandanın medya yoluyla yayıldığına dikkat çekildi. Eski doğu bloğu ülkelerinde ve Rusya’da Sovyetler birliği tarihinin çarpıtıldığına dair sunumlar yapıldı.

Türkiye’nin NATO’ya üye olduğu 1951 yılından itibaren Türkiye’de süren anti-komünist propagandalara dair bir sunuş yapan Mert Uzun, 1970’li yıllardaki “Komünizm ile Mücadele Dernekleri”ne üye olanların bugün iktidarda olduğunu belirtti. AKP’nin yaratmak istediği liberal ve dinci ideolojinin bugünlerde sosyalizm deneyimleri ile hesaplaştığını belirten Uzun, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci olarak yaratılan hava da “demokrasi ve insan hakları” başlığında yaratılmaya çalışılan atmosferin sosyalizm deneyimlerini yok sayarak işe koyulduğuna değindi. Lise müfredatlarında anti-emperyalist mücadele veren ve emek sömürüsüne karşı mücadele edenlere terörist damgası yapıştırılmaya çalışıldığını belirten Uzun, liberalizmin gençlik üzerinde yaratmış olduğu tahribat ve buna karşı TKP’li Öğrenciler yürüttüğü mücadeleye değindi.

İki gün boyunca toplantıların ardından yapılan tartışmalar sonucu 8. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısı sonuç metni oluşturuldu. Sonuç metninde Kapitalizmin krizinin faturasının emekçiler kesilmesi sırasında gençliğin, etkin ve örgütlü bir pratik sergilemesi için komünist geçliğin önemine değinildi. Anti-komünist propagandanın gençlik üzerinde yaratmış olduğu tahribata karşı komünist gençlerin miraslarına sahip çıkan bir mücadeleyi üniversiteler ve liselerde yükseltmesi gerektiği belirtilirken, toplantı sırasında yapılan sunumların ilerleyen günlerde toplantı karar metinleri ile birlikte Avrupa gençliğinin deneyimlerini paylaşması için basılı hale getirileceği duyuruldu.

Toplantıya katılan gençlik örgütleri: Yunanistan Komünist Gençliği, Portekiz Komünist Gençliği, Almanya Komünist Gençliği, İspanya Komünist Gençliği, İspanya Gençlik Kolektifi, Norveç Komünist Gençliği, Sırbistan Komünist gençliği, Avusturya Komünist Gençliği, Fransa Komünist Gençliği, Rusya Devrimci İşçi Partisi Gençliği, TKP’li Öğrenciler, Belçika Komünist Gençliği.