KKE tüm halkı mücadeleye çağırıyor

Yunanistan'da hükümetin uygulamaya koyacağı yeni halk düşmanı önlemler paketine karşı Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yarın ve ertesi gün ülke çapında bir dizi eylemlilikte bulunacak.

KKE, sermaye hükümetinin ve Troyka'nın oylanmak üzere meclise sunduğu 2013'e ilişkin halk düşmanı bütçe önerisine vermediklerini ifade etmek ve bu emek düşmanı bu önlemlere karşı mücadele için halkı tüm Yunanistan'da eyleme çağırdı. Bu kapsamda 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da yaklaşık 90 yerleşim biriminde eylem ve mitingler düzenlenecek.

KKE'nin mitinglerde öne çıkaracağı bir diğer talep de geçtiğimiz haftalarda KKE'nin mecliste gündeme alınmak üzere sunduğu "Memorandumlar ve Kredi Anlaşmalarının Feshi"ne ilişkin yasa tasarısının derhal işleme alınarak onaylanması olacak. Bu yasa tasarısı, yalnızca memorandumların ve kredi anlaşmalarının değil, halk düşmanı politikalarda AB'nin rolüne ve Yunanistan'a bu önlemleri dayatan Troyka'nın AB ile olan ilişkisine dikkat çekiyor, bu nedenle de Yunanistan'ın AB üyeliğinin söz konusu anlaşmalarla birlikte sona erdirilmesini içeriyordu.

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen seçimler sürecinde memorandum-karşıtı söylemi ile kitlesel destek kazanmayı başaran Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), memorandumların iptaline dönük yasa tasarısına destek veremeyeceklerini, zira gündemlerinde Yunanistan'ın AB üyeliğini bitirmek olmadığını açıklamıştı. SYRIZA yakın zamanda yaptığı bir açıklamada da kredi anlaşmalarının halk yararına olmayan hükümlerinin iptalini talep etmiş, söz konusu açıklama Yunan kamuoyunda "kredi anlaşmalarının halk yararına hangi maddeleri mevcut" şeklinde soru işaretleri uyandırmıştı.

PAME yeni genel grevler için bastırıyor
Tüm İşçilerin Mücadeleci Cephesi (PAME) ise başarılı geçen 26 Eylül Genel Grevi'nin ardından hükümetin "Sermayeyi Kurtarma Planı"na karşı acilen yeni genel grevlerin örgütlenmesi için diğer sendikalara ve emekçilere çağrıda bulundu. Bu çağrıya 8 federasyon ve 12 işçi merkezinden destek mesajı gelmiş, bu işçi örgütlerinin yaptıkları açıklamada yeni grevlerin örgütlenmesi konusunda "saat dahi kaybedilmemesi" gerektiği vurgulanmıştı.

(soL - Dış Haberler)