TÜSİAD yeni vergilere itiraz etti

Yeni vergi düzenlemesiyle zenginlerden alınacak vergilere patronlardan itiraz geldi. TÜSİAD, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikler hakkında, 'Ücret gelirleri üzerinde ilave yükler yaratılması vergiye gönüllü uyumu azaltacak' açıklamasını yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikler hakkında, “Vergilendirmede adalet, eşitlik, kanunilik ve geriye yürümeme ilkeleri ile çelişmektedir" açıklamasını yaptı.

​Gelir adaletinin sağlanması ve alt ve orta gelir gruplarının refah seviyesinin yükseltilmesi için emek yoğun kazançlara düşük vergi uygulanması ve tarife dilimlerinin genişletilmesi gerektiği belirtilirken, “Ücret gelirleri üzerinde ilave yükler yaratılması vergiye gönüllü uyumu azaltacak, kayıt dışılığı ve halihazırda yüksek olan işsizlik oranını olumsuz etkileyecektir. Son 4 yıl içinde asgari brüt ücret %110 artarken, tarifenin birinci diliminin üst sınırının yalnızca %50 oranında artmış olması nedeniyle asgari ücret ikinci gelir vergisi dilimi sınırındadır ve bu nedenle ek düzenleme yapılmıştır. Eskiden ikinci gelir dilimine denk gelen ortalama ücretler de artık üçüncü dilim olan %27 oranından vergilendirilmektedir. Böylece alt ve orta gelir grupları üzerindeki vergi yükü fiilen artmıştır” denildi.

PAKETTEKİ DİĞER VERGİLERE DE İTİRAZLAR GELDİ

TÜSİAD, yeni pakette yer alan dijital hizmet vergisi hakkında bu teklifin Türkiye’de hali hazırda vergi mükellefi olan yerleşik kişiler üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi maliyetler ve rekabet dezavantajı yaratırken, uluslararası şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmalarının önünde önemli bir engel olacağını belirtti. Yürürlüğe konulması planlanan Konaklama Vergisi’nin yaratacağı ilave maliyetler sebebiyle diğer ülkelerin turizm sektörleri ile kıyasıya rekabet eden ve ülke tanıtımı için ciddi yatırımlar yapan turizm sektörüne yeni maliyetler yükleyeceği ve sektörün rekabet gücünü zayıflatacağı da söylendi.

Değerli Konut Vergisi’nin toplam emlak sahipliği yerine yalnızca konut değerlemesi üzerinden ayrıştırılmasının vergide adalet ilkesi ve mülkiyet hakları açısından sorunlar içerdiğini belirten TÜSİAD, “Bunun yerine uluslararası örneklere paralel olarak Emlak Vergisi Kanunu’nun yeniden ele alınması yerinde olacaktır” açıklamasında bulundu.