'Türkiye IMF’ye teslimiyetin eşiğinde'

TMMOB’un sanayinin sorunları üzerine hazırladığı raporda ekonominin yönetilmesinin zorlaşmasına ve IMF kredisine başvurmanın gündeme gelebileceğine dikkat çekiliyor.
Haber Merkezi
Perşembe, 21 Haziran 2018 17:35

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’un “Sanayi inişte, Türkiye IMF’ye teslimiyetin eşiğinde” başlığını taşıyan sanayi sorunlarının incelendiği bülteni 2018’de yavaşlayan büyüme oranına dikkat çekerek yüksek enflasyon, cari açıktaki yüksek artışla birlikte dış kaynak bulmakta zorlananan Türkiye ekononmisinin IMF’nin acı reçetelerine başvurmak zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.

2017 yılına ait büyüme verilerini vergi indirimleri, kredi bolluğu ve diğer devlet teşvikleri sebebiyle “dopingli büyüme” olarak niteleyen raporda bunun 2018’de de sürdüğü ancak Nisan ayından bu yana kurdaki dalgalanma ve yüksek faiz uygulamalarının büyümedeki bu oranı kırdığı belirtiliyor.

SANAYİDE BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Bültenin konusunu oluşturan sanayi üretimi ise Ocak’tan bu yana düzenli bir azalma ile yüzde 5,3’e geriledi. Sanayi ve inşaat güven endekslerininde de düzenli bir azalma görüldüğü aktarıldı. 2018’in ilk dört ayında 22 milyar dolar cari açığa dikkat çeken raporda “Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve kamu açığı sorunları ekonominin yönetilmesini güçleştirirken ABD’de pekişen faiz artırma adımları, Türkiye’nin muhtaç olduğu acil sıcak para girişini zayıflattı” denildi.

Vadesi gelen dış borçlarla beraber Arjantin örneğindeki gibi IMF kredisine başvurmanın gündeme geleceğini öngören rapor, dış kaynak sorunun devam etmesi durumunda bunun kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor.