Türk-İş’ten ‘Suriyeli Sığınmacılar’ araştırması: Kayıtdışı çalıştırılıyorlar

Türk-İş Başkanı Atalay, küçük ve ortak ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacıların kayıtdışı çalıştırıldığını belirterek ‘Sığınmacı işçiler günde 13-14 saati bulan çalışma süreleriyle 1500-1800 TL ücretle çalıştırılıyor’ dedi.

Türk-İş’in “Türkiye’de yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ve Kayıt Dışı Göçmenler” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işgücü piyasasında neredeyse küçük ve orta işletmelerin tamamında kayıtdışı sığınmacı işçi çalıştırıldığını söyledi. Atalay şunları söyledi:

KARIN TOKLUĞUNA GÜNDE 13-14 SAAT SİGORTASIZ ÇALIŞMA

Sığınmacı işçilerin kayıt dışı istihdamını Suriyeli sığınmacı işçiler başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetlerden gelen işçiler oluşturuyor. İşgücü piyasasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacı emeğinin kayıtdışı istihdam edildiği biliniyor. Bu işletmelerde sığınmacı işçiler ağır koşullarda, günde 13-14 saati bulan çalışma süreleriyle sigortasız, sosyal hak ve güvenceden yoksun, karın tokluğuna 1.500-1.800 TL ücretle çalıştırılıyor. Suriyeliler başta olmak üzere kamunun bütün kayıt dışı çalışanlara karşı hassasiyeti önemli. Kayıt dışı çalışmanın meydana getirdiği vergi kaybı, zaten bozuk olan vergi düzenini daha fazla bozarak adaletsizliğe yol açıyor."

Ankette Türkiye’deki ekonomik yaşam koşulları sorulan soruların başında geldi.

“Yiyecek, içecek, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayabiliyorsunuz” sorusuna, ankete katılanların yüzde 39,9’u “Normal durumdayız” yanıtını verirken, yüzde 36,9’u “Zar zor geçiniyoruz” seçeneğini işaretledi. Araştırmada soru yöneltilen sığınmacı işçilerin yüzde 12,7’sinin yanıtı “Rahat karşılıyoruz-iyiyiz” olurken, yüzde 9,7’sinin yanıtı da “Geçinemiyoruz-zor” oldu.

“Ayda kaç liraya geçiniyorsunuz, yani hanenizde yaşayanların toplam aylık harcaması ne kadar?” sorusu da ankette yer aldı.

Buna ankete katılanların yüzde 20,6’sı “1000 lira ve altı” yanıtını verirken, yüzde 40,7’si “2 bin lira” seçeneğini işaretledi. Aylık harcaması “2 bin 1 lira - 3 bin lira” arasında olanların oranı yüzde 20,1, “3 bin 1 lira - 4 bin lira” arasında olanların oranı yüzde 6,9, “4 bin 1 lira ve üstü” olanların yüzde 4,9 oldu. Katılımcıların yüzde 6,7’si ise soruya yanıt vermedi.

Türk-İş Başkanı Atalay, Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3,7 milyona ulaştığını, diğer ülkelerden gelenlerle birlikte bu rakamın 4 milyonu aştığını belirtti.