TÜİK'e göre işçilerin yarısına yakını zaman baskısı altında çalışıyor

TÜİK’in hazırladığı araştırmaya göre Türkiye’de işçilerin yüzde 47,3’ü yeterli olmadığı düşünülen zaman aralığında görevi bitirmek zorunda kaldığını ifade ediyor.
Perşembe, 21 Kasım 2019 14:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan “İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri” adlı araştırmaya göre, Türkiye’de ücretlilerin yüzde 47,3’ü zaman baskısı altında çalıştığını ifade etti.

TÜİK’in tanımına göre “Yeterli olmadığı düşünülen zaman aralığında görevi bitirmek zorunda olmak zaman baskısı altında çalışmayı” ifade ediyor. Araştırmaya göre ücretli veya yevmiyeli çalışanlardan zaman baskısı altında çalıştıklarını belirtenlerin oranı yüzde 47,3 iken bu oran işverenlerde yüzde 39,3, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 29,3, ücretsiz aile işçilerinde ise yüzde 24,8 oldu.

TÜİK tarafından ilk kez açıklanan “İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeleri” isimli haber bülteni 2019 yılının 2. çeyreğini (nisan-mayıs-haziran) kapsadı. Bültende araştırmanın AB uyum çalışmaları kapsamında “iş organizasyonu ve çalışma zamanı düzenlemelerinin çalışanlar için içerdiği esnekliklerin tespiti” amacıyla yapıldığı kaydedildi. Araştırma 15 yaş ve üzerindeki çalışan tüm kişileri kapsıyor.

SAATLİK İZİN ALABİLME

Bültene göre bir çalışma günü içerisinde saatlik izin alabilmenin en zor olduğu meslek grubu da yüzde 31,6 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar oldu. Saatlik izin alabilmenin en kolay olduğu meslek grubu ise yüzde 97,8 ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri oldu. 

ÇALIŞMA ZAMANI DIŞINDA İŞ

İstihdamda olanların yüzde 21,7'si ile son iki ayda çalışma zamanı dışında müşteri, amir veya işveren tarafından işle ilgili konularda bir veya iki defa, yüzde 9,6'sı ile üç veya daha fazla defa iletişime geçildi. Üç veya daha fazla defa iletişime geçilenlerin yüzde 2,8'inin sonraki işgününden/mesai saatinden önce harekete geçmesi beklenirken, yüzde 6,7'sinin harekete geçmesi beklenmedi. Son iki ayda işle ilgili konularda çalışma saatleri dışında hiç iletişime geçilmeyen çalışanların oranı ise yüzde 68,7 oldu.

EV-İŞ ARASI MESAFE

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 30,3'ü ev ile iş arası (tek yön) ortalama ulaşım süresinin 15 dakikanın altında olduğunu belirtirken, yüzde 30,3'ü 15-30 dakika arasında, yüzde 26,6'sı 30-59 dakika, yüzde 6,2'si ise 60-89 dakika arasında işyerine ulaştığını belirtti. Ev ile iş arasındaki ulaşım süresi 90 dakika ve üstü olarak belirtenlerin oranı ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Çalışanların yüzde 5,4'ü işlerini kendi evinden yürüttüğünü belirtti.