Özel okul patronlarına kıyak, öğretmenlerin iş güvencesine saldırı

AKP iktidarının özel okul patronlarına 'kıyakları' sürüyor. Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin işe iade davası açma, ihbar ve kıdem tazminatı talep etme haklarının bir süre önce ellerinden alınmasının ardından, şimdi de dönüşüm programındaki özel okulların patronlarına, çalıştıracakları öğretmenlerle bir yıldan daha kısa süre sözleşme yapabilme olanağı sağlandı. Bu değişiklik özel…

Ahmet Çınar

AKP döneminde özel okulların sayısının hızla artmasıyla birlikte, bu okulların patronlarına tanınan ayrıcalıklar da gözle görülür oranda arttı. Geçen aylarda özel okullarda çalışan eğitim emekçilerini işe iade davası açma, ihbar ve kıdem tazminatı talep etme hakları ellerinden alınmıştı. Bakanlık koltuğunda kendisi de özel okul patronu olan Ziya Selçuk'un oturduğu Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de dönüşüm programı kapsamındaki özel okullara yeni bir yazı gönderdi. Bu yazıya göre özel okul patronlarının öğretmenlerle "en az bir yıl" sözleşme yapma zorunluluğu ortadan kalktı. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er imzasıyla valiliklere gönderilen yazı, illerdeki özel okul müdürlüklerine dağıtıldı. Yazıda, "Dönüşüm programı kapsamında faaliyet gösteren okulların faaliyetleri, içinde bulunduğumuz 2018-2019 öğretim yılı bitiminde sona ereceğinden, bu kapsamdaki okullar ile bu okullarda görev yapacak eğitim personeli arasında bir yıldan az süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi uygun görülmüştür" denildi. 

AMAÇLANAN NE?

Özel okullarda genellikle iş sözleşmeleri Eylül ayından Eylül ayına kadar en az bir yıl olarak gerçekleşiyordu. Bu yeni düzenlemeyle birlikte özel okul patronları çalıştırdıkları öğretmenleri isterlerse Haziran ayında işten çıkarabilecekler, böylece yaz aylarında maaş ödememiş olacaklar. Örneğin şimdi işe başlatılan bir öğretmen, gelecek yılı beklemeden haziran ayında işten çıkartılabilecek. 

'ÖZEL OKUL EMEKÇİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ TEHLİKEDE'

Konuyu soL'a değerlendiren özel okul öğretmenleri, bu uygulamanın yine özel okul patronları lehine bir düzenleme olduğunu belirterek, "Dönüşüm programına giren özel okullar istedikleri gibi öğretmen çıkarabilecek. Bir süre önce özel okul öğretmenlerinin işe iade davası açma, ihbar ve kıdem tazminatı isteme hakları ellerinden alınmıştı. Şimdi de özel okul patronlarına, çalıştıracakları öğretmenlerle bir yıldan az süreli iş sözleşmesi imzalama olanağı getiriliyor. Bu düzenleme, özel okul öğretmenlerinin iş güvencesine yönelik de bir saldırıdır. Özel okul patronlarının elini güçlendiren, öğretmenleri patronlar karşısında güçsüzleştiren bir uygulamadır" dedi.