ODTÜ'de emekçilerin direnişi onuncu gününde

ODTÜ Rektörlüğü tarafından işten atılması yönünde karar verilen iki çalışan, on gündür Rektörlük önünde kurdukları çadırda direnmeye devam ediyor. Bugün de 48 kurumun imzasıyla hazırlanan metin, Rektörlüğe iletildi.

soL - Ankara

ODTÜ Rektörlüğünün sendikalı araştırma görevlisi Mert Kükrer ve teknisyen Barış Çelik'in işten atılması yönünde verdiği karara karşı olduğunu ve ODTÜ'deki direnişi desteklediğini bildiren 48 kurumun imza metni, bugün "Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği" tarafından ODTÜ Rektörlüğü'ne teslim edildi. İçerisinde Üniversite Konseyleri Derneği, Hukukta Sol Tavır Derneği'nin yanı sıra sendikalar, odalar, öğretim elemanı toplulukları, gazeteci ve hukukçu derneklerinin de yer aldığı, toplam 48 kurum tarafından imzalanan metnin tamamını yayınlıyoruz:

DİRENEN ODTÜ EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ!
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Aralık 2014’te maaş promosyonu ihale sürecinde üç gün süreyle gerçekleşen grev sonucu sendika eylem komitesinden iki Eğitim-Sen üyesine açılan rektörlük soruşturması “memuriyetten çıkarma” kararının YÖK Disiplin Kurulu’na sunulmasıyla sonuçlanmış ve Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Araştırma Görevlisi Mert Kükrer ve Şube Denetleme Kurulu üyesi teknisyen Barış Çelik işten atma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Üç sendika üyesine ise eğitim öğretimi engelleme suçlaması ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir.
Eğitim-Sen 5No’lu Üniversiler Şubesi ODTÜ İş Yeri Meclisi’nin açıklamasına göre; suçlanan üyelerin hangi maddeye göre suçlandığı belirtilmeyerek savunma haklarını kullanmalarının engellenmesi, savunma sırasında sendika avukatının bulunmasına izin verilmemesi ve kararların alındığı üniversite Yönetim Kurulu toplantısına sendika temsilcisinin çağrılmaması gibi uygulamalarla soruşturmaların adil bir zeminde yürütülmesine gölge düşürülmüştür.
Emeğe, çalışanların haklarına saygı ve duyarlılığıyla nam salmış bir üniversite olarak ODTÜ’de karşımıza çıkan bu uygulamalar, tüm üniversite personeli ve öğrencileri için eşitlik ve adaletin var olduğu bir üniversite ortamına dair inancı zedelemektedir. Üniversitede yaşanan hak ihlali, taciz, mobbing gibi durumlarda üniversite yönetiminin öğretim üyelerinden yana taraflı davrandığına dair var olan kanıyı güçlendirerek, üniversitedeki özgürlük ortamına ve birlik duygusuna zarar vermektedir. ODTÜ’de yaşanan promosyon grevi, sandık eylemleri ve büyük emekçi yürüyüşünün çalışanların kendisini örgütlü biçimde ifade etmesi açısından anlamlı olduğu kadar, tüm üniversite çalışanları arasında eşitliğin sağlanmasına ilişkin bir talebi ifade etmesi açısından da değerlidir. Öğretim üyelerinin de örgütlendiği sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından da bilinmektedir ki öğretim elemanlarının da hak ihlalleri, özlük hakları, mobbing gündemli pek çok sorunu vardır. Ancak bu tarz soruşturma ve cezalar ortak sorunlara karşı birlikte mücadele etme adına var olan güven zeminini sarsarak ODTÜ’ye de zarar vermektedir.
İmzası bulunan 48 kurum olarak; özgürlüklerin ve haksızlığa karşı mücadelenin desteklendiği,  tüm üniversite bileşenlerinin haklarının güvence altına alındığı ve emeğin korunduğu bir üniversite anlayışı için ODTÜ emekçilerinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği 
Beyaz Yaka Dayanışması
Beyaz Yakalı İşçiler
Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA)
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şube
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği
Devrimci iletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları (DEV İLETİŞİM-İŞ)
DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği
Diyarbakır Tabip Odası
Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği (DEÜNİDER)
Eğitim-Sen ANADOLU Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim-Sen Hacettepe Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim-Sen İstanbul 7 No.lu Şube
Eğitim-Sen İzmir 3 No.lu Şube
Eğitim-Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim-Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim-Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim-Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği
Gündem Çocuk Derneği
Güvencesiz İşsiz İşçiler Sendikası (UMUT-SEN)
Hacettepe Asistan Platformu
Hukukta Sol Tavır Derneği
İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkez
İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi
İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)
İTÜ Asistan Dayanışması
Kaç Bize Gel
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Asistan Dayanışması
Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD)
Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi
Sosyal Araştırmalar Vakfı 
Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Ankara Şube
Turizm Otel Spor Emekçileri Sendikası (TÜM EMEK SEN)
Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye’de Araştırmak ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GİTtürkiye)
Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD)
Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağıt (VÜEDA)