Mayıs rakamları açıklandı: Genç işsizlik yüzde 17, kayıt dışı çalışan yüzde 34

Mayıs dönemi işsizlik rakamları açıklandı. Mayıs döneminde işsizlik yüzde 9,3 oldu. Önceki yılın aynı döneminde işsizlik yüzde 8,8'di. Genç işsizlik oranı ise yüzde 17 oldu. Kayıt dışı çalışanların oranı da yüzde 34 olarak gerçekleşti.
Pazartesi, 17 Ağustos 2015 10:28

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 238 bin kişi artarak 2 milyon 789 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile yüzde 17 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile yüzde 9,5 olarak gerçekleşti.

HER 5 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Genç nüfus işsizlik oranı 1.2 puan artarak yüzde 17 olarak gerçekleşti. 15-64 yaş grubunda bu oran 0,6 puanlık artış ile yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. 

 

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 534 bin kişi artarak 27 milyon 72 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 46 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 580 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21,3’ü tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 51,5’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, sanayi ve inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı.

İşgücü 2015 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 772 bin kişi artarak 29 milyon 861 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 71,8, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 34 

Mayıs 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti.