Kapitalizm eşitsizlik yayıyor: Dünyanın en zengin yüzde 1'i küresel servetin yarısına sahip!

Kapitalizm eşitsizlik ve sömürüyü yaygınlaştırmaya devam ediyor... Credit Suisse'in raporuna göre, dünyanın en zengin yüzde 1'i, 2000 yılında küresel hane halkı varlıklarının yüzde 45,5'ini elinde bulundururken, 2017'de bu oran yüzde 50,1'e çıktı.
Çarşamba, 15 Kasım 2017 15:49

Kapitalizm eşitsizlik ve sömürü yaymaya devam ediyor. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 1'lik kesimi ile geri kalan yüzde 99 arasındaki servet ayrımı giderek büyüyor.

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu Credit Suisse'in yayınladığı son "Küresel Refah Raporuna" göre dünyanın en zengin yüzde 1'i, 2000 yılında küresel hane halkı varlıklarının yüzde 45,5'ini elinde bulundururken, 2017'de bu oran yüzde 50,1'e çıktı.

SERVET DAĞILIMI BOZULUYOR

2007 yılında ABD'de başlayan finansal krizin ardından bu tablonun değiştiği görüldü. Krizin ardından geçen 10 yılda refah, eskisi kadar güçlü ve istikrarlı olmasa artmaya devam ederken, servet dağılımı ortalama nüfus aleyhine bozulmaya başladı.

Rapora göre, servet artışı ve paylaşımındaki bu eğilim, raporun konusu olan son 12 ayda da kayda değer bir gelişme göstermedi. 2016 yılı sonundan 2017 sonuna kadar geçen sürede, hane halkı varlıkları dünya çapında 16,7 trilyon dolar artarak 280 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca küresel servetteki yüzde 6,4'lük artış, nüfus artış oranını da geride bıraktı. Bu sayede yetişkin kişi başına ortalama servet artış gösterdi. Fakat yetişkin kişi başına medyan servet Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika'da gerilemeye devam etti. Zenginler ve yoksullar arasındaki servet dağılımı bozulurken, bölgesel eşitsizlik daha da arttı.