İş cinayetlerinde yüzde 119 artış yaşandı!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, iş kazaları ve iş cinayetlerine ilişkin açıklamada bulunurken, dikkat çeken veriler paylaştı. Buna göre 2012-2017 yılları arasında iş cinayetlerindeki artış tam yüzde 119'a ulaşmış durumda!
soL - Haber Merkezi
Cuma, 03 Mayıs 2019 10:23

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, neredeyse her gün yaşanan iş cinayetlerine ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu.

"İşçi sağlığı ve iş güvenliği; tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alandır. Ancak bu disiplinler mevzuatta adeta cezalandırılmaktadır" diyen Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 119 ARTIŞ!

İş cinayetlerine ilişkin veriler de paylaşan Yener, ölümlerdeki artışın artık sürekli bir hal aldığını vurguladı.

"SGK’nın 2018 yılı verileri hâlâ açıklanmamıştır. Ancak 2017 yılı iş kazası sayısı 359 bin 653’tür ve 2016 yılına göre yüzde 25,72 oranında artış vardır. 74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012’ye göre ise iş kazaları 2017’de yüzde 380 oranında (4,8 kat) artmıştır" diyen Yener, açıklamasına şöyle devam etti:

Yine SGK verilerine göre iş kazaları sonucunda 2017 yılında 1.633 emekçi yaşamını kaybetmiş, 1.405 ölümün olduğu 2016’ya göre yüzde 16,2 oranında, 745 ölümün olduğu 2012 yılına göre de yüzde 119 artış olmuştur. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016 yılında 1.970, 2018 yılında 1.923 emekçi yaşamını kaybetmiştir.) 

SGK 2013-2017 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç ölüm vakası yoktur! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek hastalıklarının oranı on binde 2’dir! Oysa meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında değişmesi ve Türkiye’de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en az 35 bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu edilirse olgu sayısının 100 bin ile 300 bin arasında olması gerekirdi! 

Aşağıdaki tablo 2000-2017 yıllarındaki iş kazaları ile ölümlerdeki artışlar yanı sıra meslek hastalıklarına dair SGK verilerini yansıtmaktadır. (2012-2017 satırlarındaki parantez içindeki veriler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne aittir.)